Add parallel Print Page Options

Bài cầu nguyện buổi sáng xin Chúa gìn giữ

Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với sáo [a]. Thi thiên của Đa-vít.

CHÚA ôi, xin hãy nghe tiếng tôi khẩn cầu.
    Xin hiểu nỗi buồn thảm của tôi.
Xin nghe tiếng kêu cứu của tôi,
    lạy Vua là Thượng Đế tôi
    vì tôi khẩn nguyện cùng Ngài.
Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng tôi.
    Mỗi sáng tôi dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài
    và chờ đợi Ngài trả lời.

Ngài là Thượng Đế không thích điều ác;
    Ngài không chịu được kẻ làm ác [b].
Những kẻ ngu dại [c] không thể
    đứng trước mặt Ngài.
    Ngài ghét mọi kẻ làm ác.
Ngài diệt những kẻ nói dối;
    CHÚA ghét bọn giết người và kẻ lường gạt người khác.

Vì lòng yêu thương lớn lao
    của CHÚA, tôi có thể đến trong đền thờ Ngài.
Vì tôi kính sợ CHÚA nên tôi có thể thờ phụng
    trong đền thánh Ngài.
Lạy CHÚA, vì kẻ thù tôi rất đông,
    xin chỉ cho tôi biết cách hành động.
Xin cho tôi biết rõ phải sống
    thế nào để đẹp lòng Ngài.
Môi miệng kẻ thù tôi không hề biết nói thật;
    trong lòng chúng nó lúc nào
    cũng muốn hại người khác.
Họng chúng nó như huyệt mả mở ra;
    chúng dùng lưỡi để lường gạt người khác [d].
10 Lạy CHÚA xin lên án chúng nó!
    Hãy cho chúng nó tự rơi vào
    chính bẫy mình giăng ra.
    Hãy đuổi chúng nó đi vì chúng
    phạm tội quá nhiều;
    chúng đã chống nghịch Ngài.
11 Nhưng xin hãy cho những ai
    tin cậy Ngài được vui sướng;
    để họ hát mừng mãi mãi.
Xin hãy bảo vệ những người yêu mến Ngài để họ vui thích trong Ngài.
12 Lạy CHÚA, Ngài ban phúc
    cho những ai làm theo lẽ phải;
    Ngài bảo vệ họ như cái thuẫn đỡ của chiến sĩ.

Footnotes

  1. Thánh Thi 5:1 Thi thiên 5 Dùng với sáo Đây có thể là một điệu nhạc chứ không hẳn là dùng với một nhạc cụ.
  2. Thánh Thi 5:4 Ngài không chịu được kẻ làm ác Hay “Ngài là Thượng Đế không thích kẻ ác vì chúng nó không kính sợ Ngài.”
  3. Thánh Thi 5:5 kẻ ngu dại Đây nghĩa là những người không vâng theo Thượng Đế và sự dạy dỗ khôn ngoan của Ngài.
  4. Thánh Thi 5:9 chúng dùng lưỡi … người khác Hay “Chúng nói ngon ngọt với người khác mà cốt chỉ để gài bẫy họ thôi.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors