Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem, thành thánh của Thượng Đế

Bài ca của con cháu Cô-rê.

48 Chúa là Đấng cao cả;
    Ngài đáng được ca ngợi trong thành của Thượng Đế,
    trên núi thánh Ngài.
Núi ấy rất cao, ngoạn mục
    là nguồn vui cho cả thế giới.
Núi Xi-ôn nổi cao lên về hướng Bắc [a];
    đó là thành của vua lớn.
Thượng Đế ngự trong đền Ngài;
    Ngài là Đấng bảo vệ thành ấy.
Các vua họp nhau lại để tấn công Xi-ôn.
    Họ tiến về phía thành ấy.
Nhưng khi họ thấy thành thì sửng sốt,
    và hoảng sợ bỏ chạy.
Họ đâm ra sợ hãi
    và quặn thắt như đàn bà đau đẻ.
Thượng Đế dùng ngọn gió Đông hủy diệt các tàu lớn.
Trước kia chúng tôi đã nghe,
    nay chúng tôi thấy rằng Thượng Đế luôn luôn bảo vệ thành Ngài.
Đó là thành của CHÚA Toàn Năng,
    thành của Thượng Đế chúng tôi. Xê-la

Lạy Chúa, chúng tôi đi vào đền thờ Ngài
    để suy tư về tình yêu Ngài.
10 Lạy Thượng Đế, Ngài nổi danh khắp nơi.
Khắp đất mọi người đều ca ngợi Ngài.
    Tay phải Chúa đầy sự cứu rỗi.
11 Núi Xi-ôn vui mừng,
    các thành của Giu-đa hớn hở
    vì những quyết định của Chúa rất công minh.
12 Hãy đi quanh Giê-ru-sa-lem
    và đếm các tháp canh của nó.
13 Xem chúng vững chắc ra sao.
Hãy nhìn các đền đài trong đó.
    Rồi các ngươi hãy kể lại cho con cháu mình biết.
14 Chúa là Thượng Đế chúng ta cho đến đời đời.
    Từ nay trở đi Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta.

Footnotes

  1. Thánh Thi 48:2 Núi Xi-ôn … hướng Bắc Nguyên văn, “Núi Xi-ôn thật là ngọn núi của Thượng Đế,” hay “đó là đỉnh Xa-phôn.” Trong truyện cổ Ca-na-an, núi Xa-phôn là nơi các vị thần ở.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors