Add parallel Print Page Options

Thượng Đế, vua của thế gian

Bài ca của con cháu Cô-rê.

47 Nầy các dân, hãy vỗ tay.
    Hãy reo vui cho Thượng Đế.
Thượng Đế Chí Cao là Đấng
    diệu kỳ.
    Ngài là vua cao cả trên khắp thế gian!
Ngài giúp chúng ta đánh bại các quốc gia,
    và đặt chúng dưới quyền quản trị của chúng ta.
Ngài chọn đất cho chúng ta thừa hưởng.
    Chúng ta là con cái Gia-cốp, tức những kẻ được Ngài yêu. Xê-la

Thượng Đế thăng lên trong tiếng reo hò;
    Chúa ngự lên trong tiếng kèn thổi vang dậy.
Hãy ca ngợi Thượng Đế.
Hãy xướng hát lên.
    Hãy hát ca tụng vua chúng ta. Hãy ca lên.
Thượng Đế là Vua trên khắp thế gian
    nên chúng ta hãy hát ca ngợi [a] Ngài.
Thượng Đế là vua các dân tộc.
    Ngài ngự trên ngôi thánh Ngài.
Những nhà lãnh đạo các dân tộc cùng nhóm lại
    chung với dân cư của Thượng Đế của Áp-ra-ham
    vì các nhà lãnh đạo trên đất đều thuộc về Ngài.
    Ngài là Đấng cao cả.

Footnotes

  1. Thánh Thi 47:7 hát ca ngợi Nguyên văn, “mạch-kinh.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors