Add parallel Print Page Options

Thượng Đế gìn giữ dân Ngài

Soạn cho nhạc trưởng. Theo điệu a-la-mốt [a]. Thi thiên của con cháu Cô-rê.

46 Thượng Đế là nơi che chở và là sức mạnh của chúng tôi.
    Ngài luôn luôn cứu giúp trong lúc nguy nan.
Cho nên chúng tôi chẳng sợ dù cho đất rung động
    hay núi non sụp xuống biển,
Dù cho biển gầm và sủi bọt,
    hay núi lay chuyển vì sóng vỗ ầm ầm cũng vậy. Xê-la

Có một con sông mang lại niềm vui
    cho thành của Thượng Đế,
    nơi thánh mà Thượng Đế Chí Cao ngự.
Thượng Đế ở trong thành đó,
    nó sẽ không bị rúng động.
    Vừa bình minh Chúa sẽ giúp đỡ thành ấy.
Các dân tộc và vương quốc
    chuyển lay.
    Thượng Đế gầm thét, đất liền
    sụp đổ.
Chúa Toàn Năng ở cùng chúng tôi;
    Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng tôi. Xê-la

Hãy đến xem những việc Chúa làm,
    những điều diệu kỳ Ngài đã làm ra trên đất.
Ngài dẹp yên giặc khắp nơi trên đất.
Ngài bẻ gãy cung tên, gươm giáo
    và thiêu rụi các chiến xa.

10 Thượng Đế phán, “Hãy im lặng và biết ta là Thượng Đế.
Ta là Chủ Tể các dân tộc;
    Ta là Đấng Chí Cao trên khắp đất.”

11 CHÚA Toàn Năng ở cùng chúng ta;
    Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng ta. Xê-la

Footnotes

  1. Thánh Thi 46:1 Thi thiên 46 điệu a-la-mốt Đây có thể là một loại nhạc khí, một điệu nhạc, hoặc một nhóm nhạc sĩ chơi đờn cầm trong ban nhạc của đền thờ. Xem I Sử 15:21.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors