Add parallel Print Page Options

Lời cầu xin được che chở

43 Lạy Chúa, xin hãy bênh vực tôi.
    Xin biện hộ cho tôi chống lại những kẻ chẳng theo Ngài.
Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ dối trá
    và những kẻ làm ác.
Lạy Thượng Đế, Ngài là sức mạnh của tôi.
    Sao Ngài từ bỏ tôi?
Tại sao tôi phải buồn thảm
    và bị kẻ thù quấy rối?
Xin Ngài ban cho tôi ánh sáng cùng chân lý để hướng dẫn tôi.
    Cầu xin ánh sáng và chân lý đó dẫn tôi đến núi thánh, nơi Ngài ngự.
Rồi tôi sẽ đi đến đền thờ Chúa,
    đến cùng Thượng Đế là niềm vui
    và nguồn hạnh phúc của tôi.
Tôi sẽ lấy đờn cầm ca ngợi Ngài,
    là Thượng Đế tôi.

Tại sao tôi buồn thảm?
Tại sao tôi bực dọc?
Tôi sẽ tiếp tục đặt niềm hi vọng nơi Thượng Đế
    và sẽ vẫn ca ngợi Ngài, Cứu Chúa và là Thượng Đế tôi.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors