Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện trong khi đau yếu

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

41 Phúc cho người nào giúp đỡ kẻ nghèo [a].
    Khi gặp hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu người.
Chúa sẽ gìn giữ mạng sống người
    và ban phước cho người trên đất.
Ngài không để kẻ thù nghịch thắng hơn người.
Khi bị đau yếu, Ngài sẽ thêm sức cho người,
    và khiến người lành mạnh lại.
Tôi nói, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi.
    Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”
Những kẻ thù tôi trù ẻo tôi rằng,
    “Chừng nào thì hắn qua đời và bị quên lãng?”
Vài người đến thăm tôi nhưng lòng chúng không thật.
    Chúng đến để mong kiếm tin dữ.
    Rồi chúng đi ra đồn đãi.
Nhiều kẻ thù xầm xì nghịch tôi,
    mong tôi gặp điều chẳng lành.
Chúng nói, “Hắn mắc cơn bệnh hiểm nghèo,
    Hắn sẽ không thể nào ngồi dậy khỏi giường nổi.”
Đến nỗi người bạn thân nhất
    của tôi, vốn ăn chung bàn cùng tôi
    cũng quay lại phản tôi.
10 Lạy Chúa xin thương xót tôi.
    Thêm sức để tôi báo thù
    chúng nó.
11 Vì kẻ thù tôi không thể đánh bại tôi
    nên tôi biết Ngài hài lòng về tôi.
12 Vì tôi thanh liêm, nên Ngài yểm trợ tôi
    và ở cùng tôi mãi mãi.

13 Hãy ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.
    Từ nay cho đến muôn đời.

A-men, A-men.

Footnotes

  1. Thánh Thi 41:1 Phúc cho … kẻ nghèo Hay “Những ai dạy dỗ kẻ nghèo sẽ rất may mắn.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors