Add parallel Print Page Options

Bài cầu nguyện buổi chiều

Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với nhạc cụ bằng dây. Thi thiên của Đa-vít.

Lạy CHÚA là Đấng làm điều ngay thẳng,
    xin đáp lời khi tôi khẩn cầu Ngài.
Khi tôi lâm nguy, xin giải cứu tôi.
    Xin thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện của tôi.

Nầy các ngươi [a], các ngươi sẽ biến
    vinh dự ta ra điều hổ nhục trong bao lâu nữa?
Các ngươi sẽ yêu mến
    và chạy theo điều giả dối vô ích cho đến bao giờ? Xê-la

Các ngươi biết CHÚA đã chọn cho mình những kẻ trung thành.
    CHÚA sẽ nghe khi tôi khẩn cầu cùng Ngài.
Lúc ngươi đang nổi giận
    thì chớ phạm tội [b].
Đang khi nằm trên giường ngủ
    hãy thầm lặng suy nghĩ những điều đó. Xê-la
Hãy dâng của lễ phải lẽ
    cho Thượng Đế và nhờ cậy Ngài.

Nhiều người hỏi, “Ai sẽ cho
    chúng ta điều tốt đẹp?”
    Lạy CHÚA, xin ban phúc lành cho chúng tôi [c].
Ngài khiến tôi hết sức vui mừng,
    vui hơn những kẻ khác vào mùa gặt,
    lúc họ đang dồi dào ngũ cốc và rượu mới.
Tôi nằm ngủ yên giấc,
    vì CHÚA ơi, chỉ một mình Ngài
    giữ cho tôi được an toàn.

Footnotes

  1. Thánh Thi 4:2 Nầy các ngươi Nguyên văn, “Hỡi các con người.” Đây có thể là một danh xưng tôn kính dùng cho các lãnh tụ đang cân nhắc người viết thi thiên nầy.
  2. Thánh Thi 4:4 Lúc ngươi đang nổi giận thì chớ phạm tội Hay “Giận thì giận nhưng đừng phạm tội.” Xem Êph 4:26. Câu nầy dựa trên bản cổ Hi-lạp.
  3. Thánh Thi 4:6 Lạy CHÚA … cho chúng tôi Hay “Lạy CHÚA, xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng tôi.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors