Add parallel Print Page Options

Thượng Đế nhân từ và kẻ ác

Soạn cho nhạc trưởng. Do Đa-vít, tôi tớ Chúa sáng tác.

36 Tội lỗi nói trong lòng kẻ ác.
    Chúng không hề kính sợ Thượng Đế.
Chúng tin chắc rằng
    tội lỗi của chúng sẽ không bị phơi bày.
Lời nói chúng nó toàn là gian ác dối gạt;
    chúng không còn khôn ngoan hay nhân đức nữa.
Ban đêm chúng lập mưu ác;
    chẳng có hành vi nào của chúng gọi là tốt lành cả.
    Chúng không bỏ qua chuyện làm ác.

Lạy CHÚA, tình yêu Ngài cao
    đến tận trời;
    sự thành tín Ngài vút đến mây xanh.
Lòng nhân từ Ngài như núi cao hùng vĩ.
    Sự công bình Ngài như vực sâu đại dương.
    Lạy CHÚA, Ngài bảo tồn nhân loại và sinh vật.
Lạy Thượng Đế, tình yêu Ngài thật cao quí vô cùng!
    Ngài bảo vệ con người dưới bóng cánh của Ngài.
Họ ăn những món ngon trong nhà Ngài.
    Ngài cho họ uống nước sông khoái lạc.
Vì Ngài là Đấng ban nguồn sống.
    Ánh sáng CHÚA khiến chúng tôi an hưởng cuộc đời.
10 Xin hãy cứ yêu những kẻ biết Ngài
    và làm ơn cho những người ngay lành [a].
11 Xin đừng để kẻ tự phụ tấn công tôi
    hoặc kẻ ác đánh đuổi tôi.

12 Những kẻ làm ác đã bị đánh bại.
    Chúng bị xô ngã; không còn làm ác được nữa.

Footnotes

  1. Thánh Thi 36:10 ngay lành Hay “có tấm lòng thành thật.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors