Add parallel Print Page Options

Thượng Đế hiện diện trong thời tiết

Bài ca của Đa-vít.

29 Nầy các thiên sứ [a], hãy ca ngợi CHÚA;
    hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài;
    hãy thờ phụng Ngài vì Ngài là thánh.
Tiếng của CHÚA vang trên các biển.
    Thượng Đế vinh quang trong sấm sét;
    Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
Tiếng CHÚA rất hùng mạnh;
    tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối;
    làm gãy cây hương nam Li-băng.
Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con
    và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc;
    làm rúng động sa mạc Ca-đe [b].
Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi [c]
    và khiến lá cây trong rừng rụng hết.
Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói,
    “Thượng Đế đáng được vinh hiển!”

10 CHÚA cai quản nước lụt.
    CHÚA làm vua đến muôn đời.
11 CHÚA ban sức lực cho dân Ngài;
    và chúc bình an cho họ.

Footnotes

  1. Thánh Thi 29:1 các thiên sứ Nguyên văn, “con trai của Thượng Đế.” Đây có thể là các thiên sứ của Ngài được mô tả như là các thầy tế lễ đang thờ phụng Ngài.
  2. Thánh Thi 29:8 sa mạc Ca-đe Một sa mạc ở Xy-ri. Đây cũng có nghĩa là “sa mạc thánh.”
  3. Thánh Thi 29:9 rung chuyển cây sồi Hay “làm cho con nai hoảng sợ.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors