Add parallel Print Page Options

Lời cảm tạ vì vua

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

21 Lạy CHÚA, vua vui mừng trong sức mạnh Ngài;
    vua hớn hở khi được Ngài cứu!
Ngài ban cho vua điều người ao ước
    và không từ chối điều gì người xin. Xê-la

Ngài đặt mọi điều tốt đẹp trước mặt người
    và đội mão triều bằng vàng trên đầu người.
Người xin được sống lâu, CHÚA liền ban cho,
    nên năm tháng người kéo dài vô tận.
Người được hiển vinh vì Ngài cho người sự đắc thắng.
    Ngài ban cho người vinh dự và lời ca tụng.
Ngài luôn ban phước cho người;
    Ngài khiến người vui mừng vì Ngài ở với người.
Vua thật tin cậy nơi CHÚA.
    Vì Thượng Đế Chí cao luôn yêu mến người
    cho nên người sẽ không dao động.
Tay CHÚA chống lại các kẻ thù nghịch mình;
    những kẻ ghét Ngài sẽ nếm biết quyền năng Ngài.
Khi Ngài xuất hiện,
    Ngài sẽ thiêu chúng trong lò lửa.
Đang cơn giận, Ngài sẽ thiêu đốt chúng trong lửa [a].
10 Ngài sẽ diệt gia đình chúng khỏi đất,
    và con cháu chúng cũng không còn.
11 Chúng âm mưu ác nghịch cùng Ngài,
    nhưng mưu mô chúng bất thành.
12 Ngài khiến chúng nó xoay lưng
    khi Ngài nhắm tên bắn chúng nó.

13 Lạy CHÚA, chúng tôi sẽ tôn cao Ngài bằng bài ca,
    Sẽ ca ngợi quyền năng cao cả của Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 21:9 Khi Ngài … trong lửa Hay “Ngài sẽ khiến vua như lò lửa cháy khi Ngài đến giúp vua. Và trong cơn giận Ngài, CHÚA sẽ tuyệt diệt chúng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors