Add parallel Print Page Options

Công việc và lời phán của Thượng Đế

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

19 Các từng trời thuật lại sự vinh hiển của Thượng Đế,
    bầu trời loan báo công việc tay Ngài làm.
Ngày nầy sang ngày khác,
    chúng thuật chuyện,
    đêm nọ sang đêm kia [a],
    chúng bày tỏ quyền năng Ngài.
Chúng chẳng dùng tiếng hay lời;
    không ai nghe âm thanh chúng.
Thế nhưng thông điệp chúng vang dội bốn phương;
    lời nói chúng truyền ra khắp đất.

    Ngài tạo không gian làm chỗ ở của mặt trời.
Mặt trời xuất hiện như chàng rể bước ra khỏi phòng tân hôn.
    Hớn hở như lực sĩ sẵn sàng chạy đua.
Mặt trời mọc từ phương trời nầy
    chạy giáp vòng đến phương trời kia.
Không gì tránh khỏi sức nóng của nó được.

Những lời dạy dỗ CHÚA thật hoàn hảo
    để tăng thêm sức mới.
Qui tắc CHÚA thật đáng tin
    khiến kẻ tầm thường nên khôn ngoan.
Mệnh lệnh của CHÚA đều đúng,
    khiến con người vui mừng.
Mệnh lệnh của CHÚA rất tinh sạch,
    soi sáng lối đi.

Sự kính sợ CHÚA là tốt lành,
    sẽ còn mãi mãi.
Phán đoán CHÚA là thật,
    hoàn toàn hợp lý.
10 Chúng quí giá hơn vàng,
    thật báu hơn cả vàng ròng.
Ngọt hơn mật,
    hơn cả mật nguyên chất.
11 Những điều đó cảnh tỉnh tôi tớ CHÚA.
    Ai vâng giữ thì được phần thưởng lớn.

12 Người ta thường không thấy lỗi lầm của mình.
    Xin CHÚA tha các tội của tôi.
13 Xin đừng để tôi phạm tội tự phụ;
    đừng để chúng cai trị tôi.
Thì tôi sẽ trong sạch
    và không bị hoen ố bởi những tội trọng.
14 Nguyện những lời nói và tư tưởng của tôi đẹp lòng Ngài.
    Lạy CHÚA, Ngài là Khối Đá, Đấng cứu tôi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 19:2 đêm nọ sang đêm kia Hay “Như người ta đổi phiên gác, ngày nầy chuyền sang cho ngày kia, đêm nầy qua đêm nọ, chúng chuyền nhau tin tức.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors