Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Thượng Đế của Ít-ra-en

149 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hãy hát một bài ca mới cho Ngài;
Hãy ca ngợi giữa buổi họp của dân Ngài.
Toàn dân Ít-ra-en hãy vui mừng vì Thượng Đế,
    Đấng dựng nên mình.
Dân cư Giê-ru-sa-lem hãy vui mừng vì vua mình.
Hãy nhảy múa mà ca ngợi Ngài.
    Hãy đánh trống cơm và dùng đờn cầm mà ca tụng Chúa.
Chúa hài lòng với dân Ngài;
    Ngài cứu kẻ khiêm nhường.
Hỡi những ai thờ phụng Ngài
    hãy vui mừng trong vinh hiển Ngài.
Dù khi đang nằm trên giường cũng hãy ca tụng Ngài!

Mọi người hãy lớn tiếng ca tụng Chúa
    bằng gươm hai lưỡi trong tay.
Họ sẽ trừng phạt các nước,
    đánh bại các dân.
Họ sẽ trói các vua bằng xiềng
    và cột những người có quyền thế bằng xích sắt.
Họ sẽ trừng phạt chúng theo bản án Thượng Đế định.
    Đó là vinh dự cho những kẻ theo Ngài.

Hãy ca tụng Chúa!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors