Add parallel Print Page Options

Cả thế giới nên ca ngợi Chúa

148 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hãy ca tụng Chúa từ các từng trời.
Hãy ca ngợi từ chốn không trung.
Hỡi các thiên sứ,
    hãy ca ngợi Ngài.
Hỡi các đạo binh thiên quốc,
    hãy ca tụng Ngài.
Hỡi mặt trời, mặt trăng hãy ca ngợi Chúa.
    Hỡi các ngôi sao sáng hãy ca tụng Ngài.
Hỡi các từng trời cao và nước trên các từng trời hãy ca ngợi Ngài.
Tất cả hãy ca ngợi Chúa,
    vì mọi vật được tạo nên đều do mệnh lệnh Ngài.
Ngài đặt chúng vào vị trí cho đến đời đời,
    Ngài đặt ra luật pháp bất di bất dịch.
Hãy ca ngợi Chúa từ dưới đất,
    hỡi các sinh vật to lớn sống trong biển cùng các đại dương,
Hỡi sấm chớp và mưa đá,
    tuyết và sương,
    gió bão vâng lời Ngài.
Hỡi các núi đồi,
    các cây trái và các cây hương nam,
10 các dã thú và gia súc,
    các sinh vật bò sát cùng các loài chim muông,
11 hỡi các vua thế gian cùng các dân tộc,
    các quan tước và các nhà cầm quyền trên đất,
12 hỡi các thanh niên thiếu nữ,
    người già cả cùng trẻ em,
13 Hãy ca tụng Ngài vì chỉ một mình Ngài là Đấng cao cả.
    Sự oai nghi Ngài vượt hơn trời đất.
14 Thượng Đế đã ban cho dân Ngài một vị vua.
    Những ai thuộc về Ngài hãy ca ngợi Ngài.
Toàn dân Ít-ra-en hãy ca ngợi Chúa,
    tức là dân thuộc về Ngài.

Hãy ca ngợi Chúa!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors