Add parallel Print Page Options

Lời cầu xin được chiến thắng

Do Đa-vít sáng tác.

144 Tôi ca ngợi Chúa là Khối Đá tôi,
    Đấng dạy tôi đánh giặc,
Ngài dạy tôi chiến đấu.
Ngài yêu thương và bảo vệ tôi.
    Ngài là nơi ẩn náu an toàn của tôi trên núi cao.
    Ngài là Đấng bảo vệ và Đấng Cứu Chuộc tôi,
Là cái thuẫn [a] và nguồn che chở tôi.
    Ngài giúp tôi quản trị dân tộc tôi.

Lạy Chúa, loài người là gì mà Chúa lưu tâm?
    Tại sao Chúa lo nghĩ đến con người?
Loài người như hơi thở;
    sự sống con người như bóng thoảng qua.

Lạy Chúa, xin mở bầu trời và nhìn xuống.
    Xin đụng đến núi cho chúng bốc khói lên.
Xin sai sấm chớp xuống
    làm kẻ thù tôi chạy tán loạn.
    Xin hãy bắn tên để chúng bỏ chạy.
Xin hãy với tay xuống từ trời.
    Giải cứu tôi khỏi nước lũ,
    khỏi các kẻ thù nghịch,
    và khỏi tay bọn ngoại quốc.
Bọn chúng là đồ láo khoét và bất lương.

Lạy Thượng Đế, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Ngài;
    Tôi sẽ khảy đờn cầm mười dây cho Ngài thưởng thức.
10 Ngài ban chiến thắng cho các vua.
    Ngài cứu Đa-vít kẻ tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm hiểm độc.

11 Xin hãy giải cứu tôi khỏi bọn ngoại quốc nầy.
    Chúng nó toàn là dối trá và bất lương.
12 Xin cho các con trai thanh xuân của chúng tôi lớn lên như cây cối,
    và con gái chúng tôi như đá chạm trổ trong đền thờ.
13 Xin hãy cho các kho chứa chúng tôi
    tràn đầy hoa lợi đủ loại.
Xin cho bầy chiên chúng tôi ngoài đồng
    sinh sản hằng ngàn hằng vạn chiên con.
14 Xin khiến bầy gia súc chúng tôi sinh sôi nẩy nở.
    Nguyện không có kẻ trộm lẻn vào.
Không có tranh chiến hay tiếng la hãi hùng
    trên đường phố chúng tôi.

15 Phúc cho người nào được hưởng khung cảnh như vậy;
    Phúc cho dân tộc nào có Thượng Đế làm Chúa mình.

Footnotes

  1. Thánh Thi 144:2 thuẫn Hay “mộc” hoặc “khiên.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors