Add parallel Print Page Options

Cầu xin được an toàn

Bài mạch kinh của Đa-vít khi ông trốn trong hang. Lời cầu nguyện.

142 Tôi kêu xin cùng Chúa;
    Tôi nài xin Chúa thương xót.
Tôi trút đổ tâm tư tôi cùng Ngài;
    Tôi trình bày cùng Chúa nỗi sầu khổ của tôi.
Chúa ôi, khi tôi lo sợ,
    thì Chúa chỉ cho tôi lối ra.
Trên đường tôi đi,
    Có cái bẫy gài kín.

Xin hãy nhìn quanh tôi.
    Chẳng ai lo lắng cho tôi.
Tôi chẳng tìm được chỗ nào an ninh cả.
    Nào có ai lo cho mạng sống tôi.
Chúa ôi, tôi kêu cầu cùng Ngài.
    Tôi thưa, “Ngài là nơi bảo vệ tôi.
Ngài là niềm mong ước tôi trên đời nầy.”
Xin hãy lắng nghe tiếng kêu của tôi.
    Vì tôi cô thế.
Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ rượt đuổi tôi,
    Vì chúng mạnh hơn tôi.
Xin giải thoát tôi khỏi ngục tù,
    rồi tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
Những người nhân đức sẽ ở chung quanh tôi,
    vì Ngài chăm sóc tôi.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors