Add parallel Print Page Options

Cầu xin được bảo vệ

Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.

140 Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác;
    bảo bọc tôi khỏi người hung bạo
là những kẻ lập mưu ác,
    lúc nào cũng gây hấn.
Lưỡi chúng chích như rắn;
    lời nói chúng như nọc rắn. Xê-la

Lạy Chúa, xin giữ gìn tôi khỏi quyền lực kẻ dữ;
    bảo vệ tôi khỏi những kẻ hung bạo chỉ lăm le đánh bẫy tôi.
Kẻ tự phụ lén gài bẫy hại tôi.
    Chúng giăng lưới bên đường;
Chúng gài bẫy cho tôi sụp. Xê-la

Tôi thưa cùng Chúa,
    “Ngài là Chúa tôi.”
Lạy Chúa, xin nghe tiếng
    kêu cứu của tôi.
Lạy Chúa là Thượng Đế,
    Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ của tôi,
Ngài gìn giữ tôi trong chiến trận.
Lạy Chúa, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước.
    Xin đừng để các mưu mô chúng thành tựu,
Nếu không chúng sẽ đâm ra tự phụ. Xê-la

Những kẻ quanh tôi âm mưu mờ ám.
    Nguyện âm mưu đó trở lại hãm hại chúng.
10 Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng.
    Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.
11 Xin đừng để kẻ gian dối thành công.
    Nguyện tai họa theo đuổi chúng.
12 Tôi biết Chúa sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo,
    Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó nơi tòa án.
13 Người nhân đức sẽ ca ngợi danh Ngài;
    Kẻ lương thiện sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors