Add parallel Print Page Options

Thượng Đế biết hết mọi việc

Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.

139 Lạy Chúa, Ngài đã tra xét và thấu hiểu tất cả về tôi.
Chúa biết khi tôi ngồi,
    lúc tôi đứng dậy.
Ngài rõ các tư tưởng tôi,
    trước khi tôi nghĩ tới chúng.
Chúa biết chỗ tôi đi,
    nơi tôi nằm xuống.
Ngài thấu rõ mọi hành vi tôi.
Trước khi tôi mở miệng nói nửa câu, thì, Chúa ôi,
    Ngài đã biết trước rồi.
Ngài bao quanh tôi phía trước lẫn phía sau,
    và đặt tay Ngài trên tôi.
Sự khôn ngoan của Ngài thật quá diệu kỳ đối với tôi;
    vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.
Tôi đi đâu để tránh khỏi Thánh Linh Chúa?
    Chạy đâu để tránh mặt Chúa?
Nếu tôi lên trời,
    Chúa có ở đó.
Nếu tôi nằm trong mồ mả,
    Chúa cũng có ở đó.
Nếu tôi mọc lên từ phía Đông cùng với mặt trời,
    hay lặn xuống phía Tây quá bên kia biển,
10 thì Chúa cũng có ở đó để dẫn dắt tôi.
    Tay phải Chúa sẽ nắm tôi.

11 Nếu tôi nói,
    “Bóng tối sẽ che kín tôi.
Nguyện xin ánh sáng quanh tôi biến thành bóng tối.”
12 Nhưng bóng tối không che được mắt Ngài.
    Bóng tối cũng sáng như ban ngày;
Vì đối với Chúa tối và sáng chẳng khác gì nhau.
13 Chúa đã tạo nên con người tôi;
Ngài nắn nên tôi từ trong bụng mẹ.
14 Tôi ca ngợi Ngài vì Ngài dựng nên tôi một cách kỳ diệu.
    Điều Chúa làm thật lạ lùng.
Tôi biết rất rõ.

15 Chúa thấy xương cốt tôi được tạo nên trong khi tôi thành hình trong bụng mẹ tôi.
    Khi tôi được tạo dựng nên trong đó,
16 Ngài thấy thân thể tôi thành hình.
    Trước khi tôi chào đời được một ngày
    thì số các ngày đã định cho tôi đã được ghi vào sổ Chúa.
17 Thượng Đế ôi,
    tư tưởng Chúa thật quá quí báu đối với tôi.
Số tư tưởng đó thật quá nhiều.
18 Nếu tôi thử đếm
    thì nhiều hơn cát bãi biển.
Khi tôi thức giấc, tôi vẫn ở với Chúa.

19 Chúa ôi, tôi mong Ngài diệt kẻ ác!
    Bớ bọn sát nhân,
    hãy đi xa khỏi ta!
20 Chúng nói xấu Ngài.
    Kẻ thù Chúa dùng danh Chúa cách bữa bãi.
21 Chúa ôi, tôi ghét kẻ ghét Chúa;
    Tôi ghét kẻ chống nghịch Ngài.
22 Tôi ghét chúng quá sức;
    chúng nó là kẻ thù tôi.
23 Lạy Chúa, xin hãy tra xét tôi và hiểu lòng tôi;
    xin thử nghiệm tôi và biết các sự lo lắng trong lòng tôi.
24 Xin đừng để tôi bước trên lối sai lạc. [a]
    Xin dẫn tôi vào con đường phải lẽ. [b]

Footnotes

  1. Thánh Thi 139:24 Xin đừng để … sai lạc Hay “Xin đừng để tôi thờ lạy hình tượng.”
  2. Thánh Thi 139:24 Xin dẫn tôi … phải lẽ Hay “Xin dẫn tôi đi trên lối cổ xưa.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors