Add parallel Print Page Options

Bài hát tạ ơn

Thi thiên của Đa-vít.

138 Lạy Chúa, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
    Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài trước mặt các thần.
Tôi sẽ cúi mình hướng về đền thờ Ngài,
    và cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thành tín của Ngài.
Ngài đã làm cho danh Chúa và lời Ngài được tôn cao.
Trong ngày tôi kêu cầu cùng Chúa,
    Ngài trả lời tôi.
Ngài làm cho tôi mạnh mẽ
    và can đảm.

Lạy Chúa, nguyện các vua trên đất ca ngợi Ngài
    khi họ nghe lời Ngài phán.
Họ sẽ ca ngợi Ngài về những điều Ngài làm,
    vì sự vinh hiển của Ngài rất lớn.
Dù là Đấng Chí Cao,
Chúa cũng chăm sóc đến những kẻ khiêm nhường,
    nhưng Ngài lánh xa kẻ tự phụ.
Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía,
    Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi.
Khi kẻ thù tôi nổi giận,
    Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.
Lạy Chúa, Ngài làm mọi sự cho tôi.
    Lạy Chúa, tình yêu Ngài còn đời đời.
Xin đừng lìa bỏ chúng tôi,
    là những kẻ Ngài dựng nên.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors