Add parallel Print Page Options

Tình yêu của dân Chúa

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng Do Đa-vít sáng tác.

133 Khi con dân Chúa cùng chung sống trong hoà thuận thật rất tốt đẹp.
Giống như dầu thơm đổ lên đầu thầy tế lễ chảy xuống râu.
    Chảy xuống râu A-rôn
    và chảy lên cổ áo người.
Như sương trên núi Hẹt-môn
    rơi xuống các đồi quanh Giê-ru-sa-lem.
Đó là nơi hưởng phước lâu dài
    của Chúa cho đến đời đời.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors