Add parallel Print Page Options

Cầu xin ơn thương xót

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

130 Chúa ôi, tôi đang gặp nguy khốn,
    nên kêu cứu cùng Ngài.
Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi;
    lắng nghe lời cầu cứu tôi.
Chúa ôi, nếu Ngài trừng phạt con người theo tội lỗi họ,
    thì Chúa ôi, còn ai sống sót?
Nhưng Chúa tha tội lỗi chúng tôi,
    vì thế Ngài được tôn kính.

Tôi trông đợi Chúa giúp tôi,
    tôi tin cậy lời Ngài.
Tôi mong đợi Ngài cứu giúp tôi
    hơn người lính canh trông chờ sáng.
Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng của các ngươi trong Chúa
    vì Ngài là Đấng yêu thương và đầy lòng cứu rỗi.
Ngài sẽ cứu Ít-ra-en khỏi mọi tội lỗi của họ.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors