Add parallel Print Page Options

Chúa cứu giúp dân Ngài

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.

124 Ít-ra-en nên nói,
    Nếu Chúa không đứng về phía chúng ta thì sao?
Nếu Chúa không đứng về phía chúng ta
    khi chúng ta bị tấn công thì sao?
Chắc hẳn kẻ thù đã ăn tươi nuốt sống chúng ta trong cơn nóng giận.
Chúng có thể như nước lụt ào đến dìm chết chúng ta;
    hay tràn ngập chúng ta như sông lớn.
Chúng có thể cuốn trôi chúng ta đi như thác lũ.

Ca ngợi Chúa, Ngài không để chúng ăn nuốt chúng ta.

Chúng ta thoát như chim thoát khỏi bẫy sập.
    Bẫy bị hỏng, nên chúng ta thoát.
Sự tiếp trợ chúng ta đến từ Chúa,
    Đấng tạo nên trời đất.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors