Add parallel Print Page Options

Chúa gìn giữ dân Ngài

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

121 Tôi ngước trông lên đồi,
    ơn cứu giúp tôi đến từ đâu?
Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa,
    Đấng tạo nên trời đất.
Ngài sẽ không để ngươi bị thất bại.
    Đấng canh giữ ngươi không hề chợp mắt.
Đấng canh giữ Ít-ra-en không hề mệt mỏi,
    Ngài không cần ngủ nghỉ.
Chúa gìn giữ ngươi.
    Ngài là bóng mát che ngươi khỏi nắng nóng.
Mặt trời không cháy sém ngươi ban ngày,
    mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.
Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi nguy biến;
    Ngài sẽ bảo vệ mạng sống ngươi.
Chúa sẽ gìn giữ khi ngươi đi vào, lúc ngươi bước ra [a],
    từ nay cho đến mãi mãi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 121:8 Chúa sẽ … bước ra Đây ám chỉ khi đi ra trận.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors