Add parallel Print Page Options

Cầu xin được tránh khỏi kẻ dối gạt

Soạn cho nhạc trưởng. Theo điệu sê-mi-nít. Bài ca của Đa-vít.

12 Lạy CHÚA xin giải cứu tôi
    vì người nhân đức không còn nữa;
    không còn tín hữu chân thật trên mặt đất.
Ai cũng lừa dối người láng giềng mình;
    chúng nói một đằng, định bụng một nẻo.
Xin CHÚA hớt môi người nịnh hót,
    cắt lưỡi kẻ khoe khoang.
Chúng bảo, “Lưỡi chúng ta sẽ giúp chúng ta đắc thắng.
Chúng ta muốn nói gì cũng được;
    chẳng ai cai trị chúng ta cả.”

Nhưng CHÚA phán, “Bây giờ ta sẽ đứng dậy
    vì kẻ nghèo bị ức hiếp quá mức.
Vì họ rên siết nên ta sẽ cứu giúp họ.”

Lời CHÚA rất tinh sạch,
    như bạc đã được tinh luyện
    bằng lửa, đến bảy lần.

Lạy CHÚA, xin giữ gìn chúng tôi;
    Ngài luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ như thế.
Kẻ ác vây quanh chúng tôi,
    khi con người đề cao việc ác.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors