Add parallel Print Page Options

Tạ ơn vì đắc thắng

118 Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân ái.
    Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
Toàn dân Ít-ra-en hãy nói,
    “Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
Nhà A-rôn [a] hãy nói rằng,
    “Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
Những người tôn kính Chúa hãy nói,
    “Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”

Khi tôi bị khốn đốn, tôi kêu la cùng Chúa.
    Ngài trả lời tôi và giải thoát tôi.
Tôi không sợ vì Chúa ở với tôi.
    Không ai làm gì được tôi.
Chúa ở với tôi và giúp đỡ tôi,
    tôi sẽ thấy kẻ thù tôi bị đánh bại.
Nên tin cậy Chúa hơn tin cậy
    loài người.
    Nên tin cậy Chúa hơn tin cậy các kẻ tước vị.

10 Các quốc gia vây tôi,
    nhưng tôi nhờ quyền năng Chúa đánh bại chúng.
11 Chúng vây tôi tứ phía,
    nhưng nhờ quyền năng Chúa, tôi đánh bại chúng.
12 Chúng vây tôi như bầy ong,
    nhưng chúng tàn lụi nhanh như gai cháy.
Nhưng nhờ quyền năng Chúa, tôi đánh bại chúng.

13 Chúng đuổi theo tôi
    cho đến khi tôi gần bại trận nhưng Chúa giúp tôi.
14 Chúa là nguồn năng lực và là
    chủ đề của bài ca tôi.
    Ngài đã cứu tôi.
15 Từ lều của những người thanh liêm
    vang tiếng reo hò vui vẻ rằng,
“Chúa đã làm những việc quyền năng.”
16 Quyền năng Chúa đã mang đến chiến thắng;
    nhờ quyền năng Ngài Chúa
    đã làm nhiều việc lớn lao.

17 Tôi sẽ không chết nhưng được sống
    để thuật lại những việc Chúa làm.
18 Chúa đã dạy tôi một bài học đắt giá
    nhưng Ngài không để tôi phải chết.
19 Xin hãy mở cửa đền thờ cho tôi.
    Thì tôi sẽ vào cảm tạ Chúa.
20 Đây là cửa của Chúa;
    chỉ có những người nhân đức mới được vào đó.
21 Lạy Chúa, tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã trả lời tôi.
    Ngài đã giải cứu tôi.

22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
    lại trở thành viên đá góc nhà.
23 Đó là điều Chúa làm,
    thật là kỳ diệu dưới mắt chúng ta.
24 Hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên.
    Chúng ta hãy hớn hở vui mừng trong ngày ấy!

25 Lạy Chúa, xin hãy cứu chúng tôi.
    Lạy Chúa xin giúp chúng tôi thành công.
26 Nguyện Chúa ban phúc cho Đấng đến trong danh Ngài.

    Từ đền thờ Chúa,
    ta chúc phước cho tất cả các ngươi.
27 Chúa là Thượng Đế, Ngài tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta.
Hãy cầm nhành chà là cùng nhau nhập tiệc vui.
    Hãy đến gần bàn thờ.

28 Ngài là Thượng Đế tôi,
    tôi sẽ cảm tạ Ngài;
    Ngài là Thượng Đế tôi, tôi sẽ ca ngợi sự cao cả của Ngài.
29 Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài nhân từ.
    Tình yêu Ngài còn đến đời đời.

Footnotes

  1. Thánh Thi 118:3 Nhà A-rôn Nghĩa là “các thầy tế lễ.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors