Add parallel Print Page Options

Tôi không sợ vì Chúa ở với tôi.
    Không ai làm gì được tôi.

Read full chapter
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors