Add parallel Print Page Options

Chúa đã hứa và sẽ không đổi ý rằng,
    “Con là thầy tế lễ đời đời,
    giống như Mên-chi-xê-đéc.”

Read full chapter
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors