Add parallel Print Page Options

Lời cam kết sẽ trị nước công minh

Bài ca của Đa-vít.

101 Tôi sẽ hát ca về tình yêu và lòng công minh;
    Chúa ôi, tôi sẽ ca ngợi Ngài.
Tôi sẽ cố gắng sống cuộc đời
    toàn thiện.
Bao giờ thì Ngài sẽ đến cùng tôi [a]?
    Tôi sẽ sống cuộc đời toàn thiện trong nhà tôi.
Tôi sẽ không nhìn điều gì xấu xa [b].
    Những điều ấy sẽ không bám vào tôi.
Tôi không muốn liên can đến điều bất lương;
    Tôi không muốn dính vào việc ác.
Tôi sẽ ngăn chận kẻ nói lén người láng giềng mình,
    luôn cả những kẻ tự phụ và kiêu căng.

Tôi sẽ tìm người đáng tin trong xứ để sống chung với tôi.
    Chỉ những ai có đời sống thanh liêm
    mới được làm tôi tớ cho tôi thôi.
Kẻ bất lương không được ngụ trong nhà tôi;
    bọn nói dối phải dang xa khỏi tôi.
Mỗi sáng tôi sẽ tiêu diệt mọi kẻ ác trong xứ.
    Tôi sẽ trừ khử mọi kẻ gian tà khỏi thành của Chúa.

Footnotes

  1. Thánh Thi 101:2 Bao giờ … tôi Còn có nghĩa “Khi nào thì đời toàn thiện sẽ đến với tôi.”
  2. Thánh Thi 101:3 điều gì xấu xa Hay “hình tượng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors