Add parallel Print Page Options

Chúa là Đấng luôn đắc thắng

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca ngợi của A-sáp.

76 Tại Giu-đa người ta biết đến Thượng Đế;
    Ngài được cả Ít-ra-en tôn kính.
Lều Ngài ở Giê-ru-sa-lem;
    nơi ngự Ngài trên núi Xi-ôn.
Nơi đó Chúa bẻ gãy các tên lửa,
    thuẫn, gươm và khí giới chiến tranh. Xê-la

Lạy Thượng Đế, Ngài thật diệu kỳ!
    Ngài oai nghi hơn đồi núi đầy súc vật [a].
Kẻ thù Ngài tưởng mình mạnh mẽ lắm,
    nhưng nay chúng nằm chết la liệt ngoài đồng.
Người ta lột những của cướp khỏi thây chúng.
Chúng không còn đủ sức tự vệ.
Lạy Thượng Đế của Gia-cốp,
    khi Ngài nạt, ngựa và người cỡi đều sửng sốt như chết.
Ngài thật đáng sợ;
    khi Ngài nổi giận không ai đứng nổi trước mặt Ngài.
Từ trời Chúa ra quyết định,
    cả đất đều sợ hãi và im lặng.
Lạy Thượng Đế, Ngài đứng lên phân xử
    và cứu vớt kẻ khốn cùng trên đất. Xê-la
10 Mọi người ca ngợi Ngài vì cơn giận Ngài nghịch lại điều ác.
    Ngài ngăn không để những kẻ thoát khỏi cơn giận Ngài làm ác nữa.

11 Hãy hứa nguyện và giữ lời hứa với Chúa là Thượng Đế ngươi.
Mọi người khắp nơi hãy mang lễ vật dâng cho Thượng Đế,
    Đấng đáng kinh sợ.
12 Ngài làm các nhà lãnh đạo mất tinh thần;
    các vua trên đất kinh sợ Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 76:4 Ngài oai nghi … súc vật Hay “Ngài oai nghi hơn các núi cổ xưa.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors