Add parallel Print Page Options

Bài hát tạ ơn

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của Đa-vít.

65 Lạy Chúa, Ngài đáng được tán dương tại Giê-ru-sa-lem.
    Chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
Ngài nghe lời cầu xin của chúng tôi.
    Mọi dân sẽ đến cùng Ngài.
Tội lỗi chúng tôi bao phủ chúng tôi,
    nhưng Chúa tha hết.
Phúc cho người được Chúa chọn
    ở trong triều đình Ngài.
Trong nhà Chúa, trong đền thánh Ngài chúng tôi nhận lãnh mọi điều tốt lành.
Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng tôi,
Ngài đáp lời chúng tôi bằng sự giải thoát diệu kỳ.
    Muôn dân trên đất
    và bên kia các đại dương sẽ trông cậy vào Ngài.
Ngài dùng quyền năng dựng nên núi non;
    nai nịt bằng sức mạnh.
Ngài dẹp tiếng biển gào thét,
    ngăn chận các lượn sóng ầm ầm,
    và sự náo loạn của các dân.
Thậm chí các dân ở cuối đất cũng sợ hãi các phép lạ Chúa.
    Người ta ca ngợi Ngài từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn.
Chúa chăm sóc đất và nhuần tưới nó;
    khiến nó ra phì nhiêu.
Các sông ngòi Chúa đầy nước.
    Ngài khiến ngũ cốc mọc lên.
10 Ngài sai mưa tưới các luống cày,
    tràn ngập các luống bừa.
Ngài cho mưa làm mềm đất
    và ban phước cho mùa màng.
11 Đầu năm Ngài ban cho trúng mùa
    cuối năm Ngài ban cho nhiều hoa lợi [a].
12 Cỏ xanh mọc kín sa mạc,
    sự vui mừng bao phủ đồi núi.
13 Các đồng cỏ đầy dẫy gia súc,
    các thung lũng tràn ngập ngũ cốc.
Mọi thứ trên đất đều reo mừng.

Footnotes

  1. Thánh Thi 65:11 Đầu năm … hoa lợi Thời xưa xứ Ít-ra-en có hai niên lịch. Niên lịch đầu tiên ghi các lễ lạc tôn giáo bắt đầu vào mùa xuân, tức mùa gặt lúa mạch. Niên lịch thứ hai bắt đầu vào mùa thu, khi người ta gặt các loại hoa màu khác.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

65  Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa; Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa.

Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện, Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài.

Sự gian ác thắng hơn tôi: Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho.

Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, Đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, Là đền thánh của Ngài.

Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình; Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất, và của kẻ ở trên biển xa.

Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, Vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực;

Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó, Và sự xao động của các dân.

Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất Thấy phép kỳ của Chúa, bèn sợ hãi; Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ.

Chúa thăm viếng đất, và tưới ướt nó, Làm cho nó giàu có nhiều; Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người.

10 Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, Lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó.

11 Chúa lấy sự nhơn từ mình đội cho năm làm mão triều; Các bước Chúa đặt ra mỡ.

12 Các bước Chúa đặt ra mỡ trên đồng cỏ của đồng vắng, Và các nổng đều thắt lưng bằng sự vui mừng.

13 Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, Các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc; Khắp nơi ấy đều reo mừng, và hát xướng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors