Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện khi thua trận

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ giao ước.” Bài mịch-tâm của Đa-vít. Dùng để dạy dỗ khi ông đánh dân A-ram ở phía tây bắc Mê-sô-bô-ta-mi và Xô-ba và khi Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn quân Ê-đôm trong Thung lũng Muối.

60 Thượng Đế ôi, Ngài đã từ bỏ và phân tán chúng tôi.
    Ngài đã nổi giận, nhưng xin hãy trở lại cùng chúng tôi.
Ngài làm đất rung động và nứt nẻ.
    Xin hãy hàn gắn lại các khe nứt vì đất rung chuyển.
Chúa khiến dân Ngài gặp khốn khổ.
    Ngài cho chúng tôi uống
    ly rượu khiến chúng tôi đi loạng choạng.
Ngài đã giương cờ lên cho những người kính sợ Ngài,
    để tập họp họ lại xa tầm tên bắn của kẻ thù. Xê-la

Xin hãy đáp lời và dùng quyền năng Ngài giải cứu chúng tôi
    để dân Ngài yêu dấu được giải thoát.

Từ đền thờ Ngài [a], Chúa đã phán rằng,
“Sau khi ta thắng trận,
    ta sẽ phân chia Sê-chem
    và đo thung lũng Su-cốt.
Ghi-li-át và Ma-na-xe đều thuộc về ta.
Ép-ra-im là mũ sắt ta.
    Giu-đa cầm cây trượng vàng ta.
Mô-áp là chậu ta tắm rửa.
Ta ném giày dép ta qua Ê-đôm.
    Ta quát tháo Phi-li-tin.”

Ai sẽ đưa tôi đến thành có vách kiên cố?
    Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
10 Lạy Chúa chính Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi;
    Ngài không còn ra trận với đạo quân chúng tôi nữa.
11 Xin giúp chúng tôi chiến đấu chống kẻ thù
    vì sự giúp đỡ của loài người thật vô dụng.

12 Nhưng chúng tôi có thể thắng được nhờ Ngài giúp đỡ.
    Ngài sẽ đánh bại kẻ thù chúng tôi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 60:6 Từ đền thờ Ngài Hay “Từ nơi thánh Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors