Add parallel Print Page Options

Cầu xin Chúa bảo vệ

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít khi Sau-lơ cho người tới canh gác nhà để giết ông.

59 Thượng Đế ôi, xin cứu tôi khỏi kẻ thù tôi.
    Xin bảo vệ tôi khỏi tay kẻ chống nghịch tôi.
Xin giải thoát tôi khỏi kẻ làm ác và kẻ giết người.
Kìa, chúng rình phục kích tôi.
    Những kẻ hung ác tấn công tôi
    nhưng Chúa ôi, tôi có phạm tội hay làm gì quấy đâu.
Dù tôi không làm gì hại chúng,
    nhưng chúng chực tấn công tôi.
    Xin thức dậy giúp tôi, xin Ngài hãy nhìn.
Ngài là Chúa Toàn Năng,
    Thượng Đế của Ít-ra-en.
Xin đứng dậy trừng phạt chúng nó.
    Đừng thương xót bọn phản bội. Xê-la

Buổi tối chúng trở lại,
    gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
Xin để ý lời ra từ miệng chúng nó.
    Môi chúng nó nói toàn lời xấc xược
    vì chúng bảo, “Có ai nghe đâu?”

Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ cười và chế diễu chúng nó.
Lạy Thượng Đế là sức mạnh tôi, tôi trông cậy Ngài cứu giúp [a],
    vì Ngài là Đấng bảo vệ tôi.
10 Thượng Đế tôi yêu thương tôi, Ngài đi trước tôi.
    Ngài sẽ giúp tôi đánh bại kẻ thù.
11 Lạy Chúa là Đấng bảo vệ chúng tôi,
    xin đừng giết chúng,
    nếu không dân cư tôi sẽ quên.
Hãy dùng quyền năng Chúa phân tán chúng và đánh hạ chúng.
12 Xin hãy trừng phạt chúng về điều chúng nói.
    Chúng chưởi rủa và nói dối,
    nguyền cho sự kiêu căng chúng đánh bẫy chúng.
13 Xin Ngài nổi giận tiêu diệt chúng đi;
    xin hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn!
Lúc đó chúng sẽ biết Thượng Đế cai trị trên Ít-ra-en
    và đến tận cùng trái đất. Xê-la

14 Buổi tối chúng trở lại,
    gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
15 Chúng đi lang thang tìm mồi
    và nếu không tìm đủ miếng ăn liền tru lên.
16 Nhưng tôi sẽ hát ca ngợi sức mạnh Chúa.
Buổi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu Ngài.
Ngài là Đấng bảo vệ tôi,
    nơi trú ẩn trong lúc gian nan.
17 Lạy Thượng Đế, sức mạnh tôi,
    tôi sẽ hát ca ngợi Ngài.
Lạy Thượng Đế, Đấng bảo vệ tôi,
    Ngài là Thượng Đế yêu thương tôi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 59:9 Lạy Thượng Đế … cứu giúp Hay “Tôi sẽ hát bài ca tụng Ngài.” Xem Thi 59:17.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

59  Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi.

Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác, Và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết.

Vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi; Đức Giê-hô-va ơi! những người mạnh dạn nhóm họp nhau nghịch tôi; Chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi.

Mặc dầu tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh; Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi, và hãy xem xét.

Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Xin hãy chổi dậy để thăm viếng các nước; Chớ thương xót kẻ náo phạm gian ác.

Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành.

Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chưởi; Những gươm ở nơi môi chúng nó; Vì chúng nó rằng: Có ai nghe đâu?

Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó, Và nhạo báng các nước.

Bởi cớ sức lực nó, tôi sẽ ngửa trông Chúa; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi.

10 Đức Chúa Trời sẽ lấy sẽ nhơn từ Ngài mà đến đón tôi; Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi.

11 Hỡi Chúa, là cái khiến đỡ chúng tôi, Chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng; Hãy dùng quyền năng Chúa mà tan lạc và đánh đổ chúng nó đi.

12 Vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, Và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra, Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình!

13 Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, Hầu cho chúng nó không còn nữa; Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp, Cho đến cùng đầu trái đất.

14 Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành.

15 Chúng nó đi đây đó đặng kiếm ăn; Nếu không được no nê, thì sẽ ở trọn đêm tại đó.

16 Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân.

17 Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors