Add parallel Print Page Options

Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ

Lời cầu nguyện của Đa-vít [a].

17 Lạy CHÚA, xin nghe lời tôi nài xin được đối xử công bằng;
    xin nghe tiếng kêu cứu tôi.
Xin nghe lời cầu nguyện tôi
    vì tôi chân thật.
Ngài sẽ xử rằng lẽ phải về tôi;
    mắt Ngài thấy điều chân thật.
Ngài đã dò xét lòng tôi;
    thử nghiệm tôi suốt đêm.
Ngài tra xét tôi nhưng không thấy có gì quấy.
    Miệng tôi cũng không phạm tội.
Tôi vâng giữ các mệnh lệnh CHÚA,
    tôi không làm giống kẻ ác.
Tôi làm theo lời Ngài dạy bảo;
    không hề đi sai lệch.
Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
    và Ngài trả lời tôi.
Bây giờ xin lắng nghe tôi,
    nghe lời tôi thưa.
Tình yêu CHÚA thật tuyệt diệu.
Quyền năng Ngài cứu những kẻ tin cậy Ngài khỏi tay các kẻ thù nghịch.
Xin hãy giữ gìn tôi như con ngươi [b] của mắt Ngài.
    Xin che phủ tôi dưới bóng cánh Ngài.
Xin giữ tôi khỏi kẻ ác
    đang tấn công tôi,
    khỏi các kẻ thù đang vây quanh tôi.
10 Chúng nó ích kỷ
    và khoe khoang.
11 Chúng đuổi theo tôi cho đến khi vây được tôi.
    Chúng dự định xô tôi ngã xuống đất.
12 Chúng như sư tử sắp giết con mồi;
    chúng rình rập như sư tử.

13 Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy,
    đối đầu với kẻ thù tôi,
    và đánh hạ chúng nó.
Xin hãy dùng gươm Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ ác.
14 Lạy CHÚA, xin dùng quyền lực Ngài cứu tôi,
    khỏi những kẻ trông cậy đời nầy.
Xin dành nhiều sự trừng phạt cho con cái chúng,
    và dành sự khốn khổ cho dòng dõi chúng.

15 Vì tôi sống ngay thẳng, nên tôi sẽ nhìn thấy mặt CHÚA.
Lúc thức dậy, tôi sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 17:1 Thi thiên 17 Lời cầu nguyện của Đa-vít Hay “Lời cầu nguyện cho Đa-vít.”
  2. Thánh Thi 17:8 con ngươi Trung tâm của con mắt mà ai cũng bảo vệ và giữ gìn.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

17  Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.

Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa; Cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng.

Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; Có thử tôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết; Tôi đã qui định miệng tôi sẽ không phạm tội.

Còn về công việc loài người, Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo.

Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, Chơn tôi không xiêu tó.

Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi.

Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài Khỏi những kẻ dấy nghịch cùng họ, Xin hãy tỏ ra sự nhơn từ lạ lùng của Ngài.

Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.

Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, Khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi.

10 Chúng nó bít lòng mình lại; Miệng chúng nó nói cách kiêu căng.

11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã.

12 Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.

13 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó; hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác.

14 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, Mà có phần phước mình trong đời bây giờ; Ngài là cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài; Chúng nó sanh con thỏa nguyện, Và để lại phần của còn dư cho con cháu mình,

15 Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dáng Chúa.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors