Add parallel Print Page Options

Ang Paghukas sang mga Selyo sa Kasulatan

Nakita ko dayon ang Karnero nga nagahukas sang premiro sa pito ka selyo sa linukot nga kasulatan. Kag nabatian ko nga naghambal ang isa sa apat ka buhi nga mga tinuga. Ang iya tingog daw sa daguob. Siling niya, “Dali!” Pagtan-aw ko, nakita ko ang isa ka puti nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga pana. Ginhatagan siya sing korona kag ginpadalagan niya dayon ang iya kabayo kag sige ang iya pagpangdaog.

Pagkatapos sadto, ginhukas sang Karnero ang ikaduha nga selyo sang kasulatan. Kag nabatian ko nga nagsiling ang ikaduha nga buhi nga tinuga, “Dali!” Kag nagguwa ang pula nga kabayo. Ang nagasakay sini ginhatagan sing dako nga espada, kag ginhatagan man siya sing gahom agod magdala sang gira sa duta, agod magpinatyanay ang mga tawo.

Paghukas sang Karnero sang ikatatlo nga selyo, nabatian ko ang ikatatlo nga buhi nga tinuga nga nagsiling, “Dali!” Kag nakita ko ang itom nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga kilohan. Pagkatapos may nabatian ako nga daw sa tingog nga halin sa apat ka buhi nga mga tinuga nga nagasiling, “Pamahala ang ila pagkaon. Ang bili sang tatlo ka litse nga harina nga trigo bali isa ka adlaw nga suhol, kag ang isa ka gantang nga harina nga barley[a] bali isa man ka adlaw nga suhol. Pero indi pagpataasi ang mantika kag ang bino!”

Pagkatapos sadto ginhukas dayon sang Karnero ang ikaapat nga selyo kag nabatian ko ang ikaapat nga buhi nga tinuga nga nagsiling, “Dali!” Kag nakita ko ang isa ka malapsi nga kabayo. Ang nagasakay sini gin-ngalanan nga Kamatayon, kag ang Hades[b] nagasunod sa iya. Ginhatagan sila nga duha sang gahom agod pamatyon ang ikaapat nga parte sang mga tawo sa kalibutan paagi sa gira, gutom, mga balatian, kag mapintas nga mga sapat sa kalibutan.

Ginhukas dayon sang Karnero ang ikalima nga selyo. Kag nakita ko sa idalom sang halaran ang mga kalag sadtong mga tawo nga ginpamatay tungod sa ila pagwali sang pulong sang Dios. 10 Nagsinggit sila sing mabaskog, “Ginoo nga Makagagahom, balaan kag masaligan! San-o mo pa bala hukman kag silutan ang mga tawo sa kalibutan tungod sang ila pagpatay sa amon?” 11 Ang kada isa sa ila ginhatagan sing malaba nga bayo nga puti, kag ginsilingan sila nga maghulat-hulat lang anay hasta makompleto ang kadamuon sang ila mga utod kag mga kaupod nga mga alagad sang Dios nga pagapatyon man pareho sa ila.

12 Karon, ang ikaanom na nga selyo ang ginhukas sang Karnero. Pagkahukas sini, naglinog dayon sing mabaskog. Nag-itom ang adlaw pareho sang itom gid nga panapton, kag nagpula ang bulan pareho sang dugo. 13 Nagkalahulog sa duta ang mga bituon sa langit nga daw sa mga ulihi nga bunga sang kahoy nga higera nga nagakalahulog kon huyupon sang mabaskog nga hangin. 14 Nadula ang langit nga daw sa papel nga ginlukot, kag nagkalakuha ang mga bukid kag mga isla sa ila puwesto. 15 Dayon nagpanago sa mga kuweba kag sa idalom sang dalagko nga mga bato sa mga bukid ang mga hari sa kalibutan, ang mga manugdumala, ang mga opisyal sang mga soldado, ang mga manggaranon, ang mga gamhanan, kag ang tanan nga klase sang tawo, ulipon ukon indi. 16 Nagsiling sila sa mga bukid kag sa mga bato, “Tiphagi ninyo kami kag tabuni agod indi kami makita sang nagapungko sa trono kag agod makaluwas kami sa kaakig sang Karnero. 17 Tungod kay nag-abot na ang adlaw nga ipaagom nila ang ila kaakig sa mga tawo, kag wala gid sing may makakontra sa ila.”

Footnotes

  1. 6:6 barley: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 6:8 Hades: buot silingon, lugar sang mga patay.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors