Add parallel Print Page Options

Ang Pagbutang sang mga Suga

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga si Aaron nga kon ibutang na niya ang pito ka suga, kinahanglan nga iplastar niya ini nga ang sanag sini magabanaag sa atubangan sang bulutangan sini.”

Gani ginhimo ini ni Aaron; ginplastar niya ang mga suga nga ang sanag sini nagabanaag sa atubangan, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Bulawan ang bug-os nga bulutangan sang suga, halin sa idalom hasta sa ibabaw, suno sa desinyo nga ginpakita sang Ginoo kay Moises.

Ang Pagdedikar sang mga Kaliwat ni Levi

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Paina ang mga kaliwat ni Levi sa iban nga mga Israelinhon, kag tinlui sila.[a] Amo ini ang imo himuon sa pagtinlo sa ila: Wisikan mo sila sang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo, kag pakiskisi ang bug-os nila nga lawas kag palabhi ang ila mga bayo. Dayon kabigon na sila nga matinlo. Pagkatapos pakuhaon mo sila sang torite nga baka kag sang halad nga regalo. Ini nga halad dapat maayo nga klase sang harina nga ginmikslahan sang mantika. Pakuhaon mo man sila sang isa pa ka torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo.

“Dayon patipunon mo ang bug-os nga katilingban sang Israel kag idedikar ang mga kaliwat ni Levi sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 10 Dal-on mo ang mga kaliwat ni Levi sa akon presensya kag itungtong sang mga Israelinhon ang ila mga kamot sa mga ulo sang mga kaliwat ni Levi. 11 Si Aaron amo ang magdedikar sa ila sa akon presensya bilang espesyal nga halad[b] halin sa mga Israelinhon, agod makaalagad sila sa akon.

12 “Dayon itungtong sang mga kaliwat ni Levi ang ila mga kamot sa ulo sang duha ka torite nga baka para sa akon. Ang isa halad sa pagpakatinlo, kag ang isa halad nga ginasunog, agod matubos sila sa ila mga sala. 13 Dayon patinduga sila sa atubangan ni Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki kag idedikar sila bilang espesyal nga halad sa akon. 14 Sa sini nga paagi painon mo ang mga kaliwat ni Levi sa iban nga mga Israelinhon, kag mangin akon sila.

15 “Pagkatapos nga matinluan mo na ang mga kaliwat ni Levi kag madedikar sila sa akon bilang espesyal nga halad, makaalagad na sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 16 Sila ang mga Israelinhon nga ginseparar para lang gid sa akon sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon. 17 Kay ang tagsa ka kamagulangan sa Israel akon, tawo man ukon sapat. Sang ginpamatay ko ang tanan nga kamagulangan sang mga Egiptohanon, ginseparar ko para sa akon ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel. 18 Kag ginkuha ko ang mga kaliwat ni Levi sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel. 19 Sa tanan nga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Levi ang ginpili ko nga magbulig kay Aaron kag sa iya mga anak. Magaalagad sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan para sa mga Israelinhon, kag magahimo sila sang mga seremonya para matubos ang mga Israelinhon sa ila mga sala, agod wala sing kalalat-an nga mag-abot sa ila kon magpalapit sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan.”

20 Gani ginhimo nila ni Moises, ni Aaron kag sang bug-os nga katilingban sang Israel ang ginsugo sang Ginoo kay Moises nga himuon para sa mga kaliwat ni Levi. 21 Nagpakatinlo[c] ang mga kaliwat ni Levi kag ginlabhan nila ang ila mga bayo. Dayon gindedikar sila ni Aaron sa presensya sang Ginoo bilang espesyal nga halad, kag naghimo si Aaron sang seremonya para matubos sila sa ila mga sala, kag para makabig sila nga matinlo. 22 Pagkatapos sina, nag-alagad na ang mga kaliwat ni Levi sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa idalom sang pagdumala ni Aaron kag sang iya mga anak. Gani ginhimo nila sa mga kaliwat ni Levi ang suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

23 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 24 “Ini nga mga pagsulundan para sa mga kaliwat ni Levi: Magsugod ang mga kaliwat ni Levi sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa edad nga 25, 25 kag mag-untat sila sa pag-alagad sa edad nga 50. Kag kon magretiro na sila, 26 puwede sila makabulig-bulig sa ila kapareho nga mga Levita paagi sa pag-alagad bilang manugbantay sa Tolda, pero indi gid sila maghimo sang mga buluhaton sa Tolda. Amo ina ang mga katungdanan sang mga kaliwat ni Levi nga ipatuman mo sa ila.”

Footnotes

  1. 8:6 tinlui sila: buot silingon, himua sila nga takos nga magpartisipar sa mga seremonya.
  2. 8:11 espesyal nga halad: sa literal, halad nga ginabayaw. Amo man sa bersikulo 13, 15 kag 21.
  3. 8:21 Nagpakatinlo: buot silingon, Naghimo sila sang ritual nga para mangin takos sila nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors