Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaliwat ni Kohat

Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Isensos ninyo ang mga kaliwat ni Kohat nga sakop sang tribo ni Levi, suno sa ila mga pamilya. Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan.

“Ang buluhaton sang mga kaliwat ni Kohat sa Tolda nga Ginapakigkitaan amo ang pag-atipan sang labing balaan nga mga butang. Kon maghalin kamo sa inyo ginakampuhan, si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki magsulod sa Tolda kag kuhaon nila ang kurtina sa sulod kag itabon sa Kahon sang Kasuguan.[a] Dayon tabunan pa gid nila ini sang maayo nga klase sang panit[b] kag pagkatapos sang tela nga asol, kag dayon igulo nila ang mga tukon nga pangtuwang sini.

“Hapinan nila sang tela nga asol ang lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; kag ibutang dayon nila sa lamisa ang mga pinggan, mga tasa,[c] mga yahong, mga tibod nga ginasudlan sang mga halad nga ilimnon, kag ang mga tinapay nga ara permi sa lamisa. Pagkatapos tabunan nila ini sang tela nga pula, kag tabunan pa gid dayon sang maayo nga klase sang panit, kag igulo dayon ang mga tukon nga pangtuwang sini.

“Ang bulutangan sang suga putson nila sang tela nga asol, pati ang mga suga sini, ang mga kimpit, ang mga inugsalod sa mga upos nga pabilo sang suga, kag mga tibod nga suludlan sang lana sang suga. 10 Putson pa gid nila ini tanan sang maayo nga klase sang panit kag ihigot sa tukon nga pangtuwang.

11 “Tabunan man nila sang tela nga asol ang bulawan nga halaran kag tabunan pa gid sang maayo nga klase sang panit, kag igulo dayon nila ang mga tukon nga pangtuwang sini. 12 Kag ang iban pa nga mga kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad sa balaan nga Tolda putson man sang tela nga asol kag sang maayo nga klase sang panit kag ihigot sa tukon nga pangtuwang.

13 “Kinahanglan kuhaon ang abo sa halaran, kag ang halaran tabunan sang tela nga granate.[d] 14 Kag ibutang nila sa halaran ang tanan nga kagamitan sini: ang mga bulutangan sang baga, ang mga dako nga tinidor para sa karne, ang mga pala, kag ang mga yahong. Tabunan nila ini sang maayo nga klase sang panit kag igulo dayon nila ang mga tukon nga pangtuwang sini.

15 “Pagkatapos tabon ni Aaron kag sang iya mga anak sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang tanan nga kagamitan sini, tuwangan ini sang mga kaliwat ni Kohat kon maghalin na kamo sa inyo ginakampuhan. Pero indi gid nila pagtandugon ining balaan nga mga butang agod indi sila mapatay.

“Amo ato ang mga kagamitan sang Tolda nga Ginapakigkitaan nga dal-on sang mga kaliwat ni Kohat. 16 Si Eleazar nga anak ni Aaron nga pari amo ang responsable sa lana para sa suga, sa insenso, sa adlaw-adlaw nga halad nga regalo, kag sa lana nga inughaplas. Siya ang magdumala sa bug-os nga Tolda kag sa tanan nga kagamitan sini.”

17 Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, 18 “Indi ninyo pagpabay-i nga madula ang mga kaliwat ni Kohat sa lahi ni Levi. 19 Amo ini ang inyo himuon agod indi sila mapatay kon magpalapit sila sa labing balaan nga mga butang: Updan sila ni Aaron kag sang iya mga anak kon magsulod sila sa Tolda kag hambalan nila sila kon ano ang ila dapat himuon kag kon ano ang ila dal-on. 20 Kay kon indi sila pag-updan, indi gid sila magsulod sa pagtan-aw sang balaan nga mga butang bisan dali lang, agod indi sila mapatay.”

Ang mga Kaliwat ni Gershon

21 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 22 “Isensos man ang mga kaliwat ni Gershon suno sa ila pamilya. 23 Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan.

24 “Ang buluhaton sang mga kaliwat ni Gershon amo ang pagdala sang mga masunod: 25 ang mga kurtina sang Tolda nga Simbahan (nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan), ang tanan nga tabon sini kag mga kurtina sa puwertahan, 26 ang mga kurtina sa lagwerta nga nagapalibot sa Tolda kag halaran, ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta, ang mga higot, kag ang tanan nga kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad sa Tolda. Sila ang maghimo sang tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. 27 Si Aaron kag ang iya mga anak amo ang magadumala sa mga kaliwat ni Gershon parte sa ila mga buluhaton, magdala man sang mga kagamitan ukon maghimo sang iban nga mga buluhaton. Kamo ni Aaron ang magsiling kon ano ang ila dal-on. 28 Amo ini ang buluhaton sang mga kaliwat ni Gershon sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Panguluhan sila ni Itamar nga anak ni Aaron nga pari.”

Ang mga Kaliwat ni Merari

29 “Isensos mo man ang mga kaliwat ni Merari suno sa ila mga pamilya. 30 Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 31 Amo ini ang ila buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan: sila ang magdala sang mga tapi nga dingding sang Tolda, sang mga pangbalabag sini, sang mga haligi, kag sang mga sadsaran. 32 Sila man ang magdala sang mga haligi nga ginatakdan sang mga kurtina sang lagwerta nga nagapalibot sa Tolda. Kag sila man ang magdala sang mga sadsaran sini, sang mga palpal, kag sang mga higot. Sila ang maghimo sang tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. Kamo ni Aaron ang magsiling sa kada isa sa ila kon ano ang ila dal-on. 33 Amo ini ang buluhaton sang mga kaliwat ni Merari sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Panguluhan sila ni Itamar nga anak ni Aaron nga pari.”

Ang Pagsensos sa mga Kaliwat ni Levi

34-48 Bilang pagtuman sa sugo sang Ginoo, ginsensos nila ni Moises, Aaron kag sang mga pangulo sang katilingban sang Israel ang mga kaliwat ni Kohat, Gershon, kag Merari suno sa ila mga pamilya. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag amo ini ang ila kadamuon:

Pamilya Kadamuon
Kohat2,750
Gershon2,630
Merari3,200

Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 8,580 tanan.

49 Gani suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises, gin-isip ang kada isa sa ila kag ginhatagan sang iya buluhaton kag ginhambalan kon ano ang iya dal-on.

Footnotes

  1. 4:5 Kahon sang Kasuguan: Amo man ini ang Kahon sang Kasugtanan.
  2. 4:6 maayo nga klase sang panit: posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin. Amo man sa bersikulo 8, 10, 11, 12, kag 14.
  3. 4:7 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 4:13 granate: sa English, purple.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors