Add parallel Print Page Options

Ang mga Halad sa Piesta sang Pagpatunog sang mga Trumpeta(A)

29 “Sa nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Sa sina nga adlaw patunugon ninyo ang mga trumpeta. Dayon maghalad kamo sang halad nga ginasunog nga ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo agod matubos kamo sa inyo mga sala. Ihalad ninyo ini wala labot sang binulan kag pang-adlaw-adlaw nga mga halad nga ginasunog nga may upod nga mga halad nga regalo kag mga halad nga ilimnon. Mga halad ini nga paagi sa kalayo,[a] kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Adlaw sang Pagtubos(B)

“Sa ikanapulo nga adlaw sa sining ikapito nga bulan, magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan nga magpuasa kamo kag indi gid mag-obra. Dayon maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog nga ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, 10 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 11 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa isa pa ka halad sa pagpakatinlo para matubos kamo sa inyo mga sala kag sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo, kag sa ila sini mga halad nga ilimnon.

Ang mga Halad sa Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag(C)

12 “Sa ika-15 nga adlaw sa amo gihapon nga bulan, indi kamo mag-obra kundi magtipon naman kamo sa pagsimba sa Ginoo. Maghiwat kamo sang piesta para sa Ginoo sa sulod sang pito ka adlaw. 13 Maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo. Sa nahauna nga adlaw amo ini ang inyo ihalad: 13 ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 14 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa kada gulang nga karnero, 15 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 16 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

17 “Sa ikaduha nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: dose ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 18 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 19 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

20 “Sa ikatatlo nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: onse ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 21 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 22 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sang iya sini nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

23 “Sa ikaapat nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: napulo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 24 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 25 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

26 “Sa ikalima nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: siyam ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 27 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 28 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

29 “Sa ikaanom nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: walo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 30 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 31 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

32 “Sa ikapito nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: pito ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 33 Sa paghalad ninyo sini, lakipan ninyo ini sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 34 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

35 “Sa ikawalo nga adlaw, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 36 Maghalad kamo sang halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 37 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 38 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

39 “Wala labot sang inyo mga halad sa pagtuman sang inyo panaad kag mga halad nga kinabubut-on, maghalad man kamo sa Ginoo sa natalana nga mga piesta sang sini nga mga halad: mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, mga halad nga ilimnon, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon.”

40 Ginsiling ini tanan ni Moises sa mga Israelinhon suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

Footnotes

  1. 29:6 halad ini nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors