Add parallel Print Page Options

Ang Tubig nga Nagaguwa sa Bato(A)

20 Sa nahauna nga bulan, nag-abot ang bug-os nga katilingban sang Israel sa kamingawan sang Zin, kag nagkampo sila sa Kadesh. Didto napatay si Miriam kag ginlubong.

Karon, wala sing tubig didto, kag nagtipon naman ang mga tawo kontra kay Moises kag kay Aaron. Nagbais sila kay Moises kag nagsiling, “Maayo pa nga napatay na lang kami upod sang amon mga kasimanwa nga nagkalamatay sadto sa presensya sang Ginoo. Ngaa bala nga gindala mo pa kami nga katilingban sang Ginoo diri sa kamingawan agod nga magkalamatay man lang kami kag ang amon kasapatan? Ngaa bala nga ginpaguwa mo pa kami sa Egipto kag gindala diri sa wala sing pulos nga lugar? Wala diri sing uyas, higos, ubas ukon pomegranata. Kag wala pa sing tubig nga mainom!”

Gani naghalin si Moises kag si Aaron sa katilingban, kag nagkadto sila sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag nagluhod sila sa pagpangamuyo. Dayon nagpakita sa ila ang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Kuhaa ang baston kag tipuna ninyo sang imo utod nga si Aaron ang bug-os nga katilingban. Kag samtang nagatulok sila, sugua ang bato nga magtubod, kag magatubod ini. Sa sini nga paagi mahatagan ninyo sing tubig ang katawhan agod mapainom ninyo sila kag ang ila kasapatan.”

Gani ginkuha ni Moises ang baston sa presensya sang Ginoo, didto sa Kahon sang Kasugtanan, suno sa sugo sang Ginoo sa iya. 10 Dayon gintipon nila ni Aaron ang bug-os nga katilingban sa atubangan sang bato, kag nagsiling si Moises sa ila, “Pamati kamo nga mga rebelde, kinahanglan bala nga hatagan namon kamo sang tubig halin sa sini nga bato?” 11 Dayon ginbayaw ni Moises ang iya baston kag ginhampak sing makaduha ka beses ang bato, kag nagpuswak ang tubig, kag nag-inom ang katilingban kag ang ila mga kasapatan.

12 Pero nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Tungod kay wala kamo magpati sa akon sa inyo pagpakita sang akon pagkabalaan sa atubangan sang mga Israelinhon, indi kamo ang magapangulo sa pagdala sini nga katilingban sa duta nga ihatag ko sa ila.”

13 Ini nga lugar gintawag nga tuburan sang Meriba[a] kay ginbais sang mga Israelinhon ang Ginoo sa sini nga lugar, kag diri man ginpakita sang Ginoo sa ila ang iya pagkabalaan.

Wala Pagtuguti sang mga Taga-Edom ang mga Israelinhon sa Pag-agi

14 Samtang didto pa ang mga Israelinhon sa Kadesh, nagpadala si Moises sang mga mensahero sa hari sang Edom. Amo ini ang iya mensahi, “Ini nga mensahi halin sa imo mga paryente, ang katawhan sang Israel: Nahibaluan mo ang tanan nga kabudlayan nga amon naagihan. 15 Ang amon mga katigulangan nagkadto sa Egipto, kag malawig ang amon pag-estar didto. Ginpigos kami kag ang amon mga katigulangan sang mga Egiptohanon, 16 pero nagpangayo kami sang bulig sa Ginoo kag ginpamatian niya kami kag ginpadal-an sang anghel nga nagpaguwa sa amon sa Egipto.

“Karon, ari kami diri sa Kadesh, ang banwa sa higad sang imo teritoryo. 17 Kon mahimo tuguti kami sa pag-agi sa imo duta. Indi kami mag-agi sa mga uma ukon talamnan sang ubas ukon mag-inom sa mga bubon. Maagi lang kami sa imo mayor nga dalan[b] kag indi kami mag-agi sa iban nga mga dalan hasta nga makaguwa kami sa imo teritoryo.”

18 Pero amo ini ang sabat sang hari sang Edom: “Indi kamo mag-agi diri sa amon. Kon mag-agi kamo, salakayon namon kamo kag pamatyon.” 19 Nagsabat ang mga Israelinhon, “Maagi lang kami sa mayor nga dalan, kag kon makainom man kami kag ang amon mga kasapatan sang inyo tubig, bayaran namon ini. Maagi lang gid kami sa inyo.”

20 Nagsabat liwat ang hari sang Edom:

“Basta indi kamo mag-agi diri.” Dayon gintipon sang hari sang Edom ang iya gamhanan kag mabakod nga mga soldado agod magpakig-away sa mga Israelinhon. 21 Tungod kay indi magpaagi ang mga taga-Edom sa ila teritoryo, naglikaw na lang ang mga Israelinhon.

Napatay si Aaron

22 Naghalin ang bug-os nga katilingban sang Israel sa Kadesh kag nagkadto sa Bukid sang Hor. 23 Didto sa Bukid sang Hor, malapit sa dulunan sang Edom, nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, 24 “Nag-abot na ang tion nga isimpon ka na Aaron sa imo mga paryente nga nagkalamatay na. Indi ka makasulod sa duta nga ihatag ko sa mga Israelinhon tungod kay nagsupak kamo nga duha ni Moises sa akon sugo didto sa tuburan sang Meriba. 25 Karon, Moises, dal-a si Aaron kag ang iya anak nga si Eleazar sa Bukid sang Hor. 26 Dayon ubahi si Aaron sang iya bayo nga pagkapari kag ipasuksok mo sa iya anak nga si Eleazar, kay mapatay na si Aaron didto sa bukid.”

27 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo. Nagsaka sila sa Bukid sang Hor samtang nagatulok ang bug-os nga katilingban. 28 Dayon gin-uba ni Moises ang bayo ni Aaron kag ginpasuksok niya ini kay Eleazar. Kag napatay didto si Aaron sa ibabaw sang bukid. Dayon nagpanaog si Moises kag si Eleazar sa bukid. 29 Kag sang mahibaluan sang bug-os nga katilingban nga patay na si Aaron, nagpangasubo sila para sa iya sa sulod sang 30 ka adlaw.

Footnotes

  1. 20:13 Meriba: buot silingon sa Hebreo, pagbais.
  2. 20:17 mayor nga dalan: sa literal, alagyan sang hari.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors