Add parallel Print Page Options

Ang Tubig nga Ginagamit sa Pagpakatinlo

19 Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Ari pa ang isa ka pagsulundan nga gusto ko nga tumanon ninyo: Silinga ninyo ang mga Israelinhon nga dal-an nila kamo sang isa ka mapula nga baka nga wala sing deperensya kag wala pa magamit sa pag-arado.[a] Ihatag ninyo ini kay Eleazar nga pari, kag dal-on ini sa guwa sang kampo kag ihawon sa iya atubangan. Dayon itum-oy ni Eleazar ang iya tudlo sa dugo sini kag iwisik sing makapito ka beses sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Kag samtang nagatulok si Eleazar, sunugon ang bilog nga baka—ang panit, unod, dugo kag mga tinai. Dayon magkuha si Eleazar sang isa ka utod nga kahoy nga sedro, isa ka pungpong sang tanom nga isopo, kag pula nga higot, kag ihaboy ini tanan sa ginasunog nga baka. Pagkatapos sina kinahanglan nga labhan ni Eleazar ang iya bayo kag magpaligo. Kag dayon makasulod na siya sa kampo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. Ang tawo nga nagsunog sang baka kinahanglan nga labhan man niya ang iya bayo kag magpaligo, kag kabigon man siya nga mahigko hasta magsirom.

“Ang tawo nga ginakabig nga matinlo amo ang magkuha sang abo sang baka, kag ibutang niya ini sa isa ka lugar nga ginakabig nga matinlo sa guwa sang kampo. Taguon ini pero gamiton sang katilingban sang Israel nga inugmiksla sa tubig nga para sa pagpakatinlo. Ini nga seremonya ginahimo para makuha ang sala. 10 Ang tawo nga nagkuha sang abo sang baka kinahanglan man nga labhan niya ang iya bayo, kag kabigon man siya nga mahigko hasta magsirom. Ini nga pagsulundan dapat tumanon hasta san-o sang mga Israelinhon kag sang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila.”

11 “Ang bisan sin-o nga magtandog sang bangkay kabigon nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw. 12 Kinahanglan nga tinluan niya ang iya kaugalingon sang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo sa ikatatlo kag ikapito nga adlaw, dayon kabigon na siya nga matinlo. Pero kon indi siya magpakatinlo sa ikatatlo kag ikapito nga adlaw, indi siya pagkabigon nga matinlo. 13 Ang bisan sin-o nga makatandog sang bangkay kag wala nagpakatinlo[b] daw pareho lang nga gindagtaan niya ang Tolda sang Ginoo. Kinahanglan ina nga tawo indi pagkabigon nga sakop ninyo. Kag tungod nga wala siya nawisiki sang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo, mahigko pa siya gihapon.

14 “Amo ini ang pagsulundan kon may napatay sa sulod sang tolda: Ang bisan sin-o nga magsulod sa tolda nga may napatay ukon ara na nga daan sa sulod sa tion sang pagkapatay, kabigon nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw. 15 Kag kabigon man nga mahigko ang bisan ano nga mga suludlan sa tolda nga wala sing takop.

16 “Kabigon man nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw ang bisan sin-o nga ara sa guwa sang kampo nga nakatandog sang bangkay nga ginpatay ukon napatay lang sa natural nga kamatayon. Amo man sa nakatandog sang tul-an sang tawo ukon nakatandog sang lulubngan.

17 “Agod makuha ang pagkahigko, ibutang sa suludlan ang iban nga abo sang baka nga ginahalad para sa pagpakatinlo, kag dayon simpunan sang tubig. 18 Dayon ang isa ka tawo nga ginakabig nga matinlo magkuha sang isa ka pungpong sang tanom nga isopo kag itum-oy niya ini sa sadto nga tubig kag iwisik dayon sa tolda nga namatyan kag sa tanan nga kagamitan sini, kag sa mga tawo nga nakasulod sa tolda. Wisikan man ang tawo nga nakatandog sang tul-an sang tawo, ukon sang bangkay sang tawo nga ginpatay ukon napatay lang sa natural nga kamatayon, ukon nakatandog sang lulubngan. 19 Sa ikatatlo kag ikapito nga adlaw, wisikan sang tawo nga ginakabig nga matinlo ang tawo nga mahigko. Kag sa ikapito nga adlaw, ang tawo nga gintinluan kinahanglan labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, kag pagkasirom kabigon na siya nga matinlo. 20 Pero kon ang tawo nga mahigko indi magpakatinlo, indi siya pagkabigon nga sakop ninyo, kay daw pareho lang nga gindagtaan niya ang balaan nga Tolda sang Ginoo. Kag tungod nga wala siya nawisiki sang tubig nga para sa pagpakatinlo, mahigko siya gihapon. 21 Ini nga pagsulundan dapat tumanon nila hasta san-o.

“Ang tawo nga nagawisik sang tubig nga para sa pagpakatinlo kinahanglan nga labhan man niya ang iya bayo, kag ang bisan sin-o nga magtandog sang tubig nga para sa pagpakatinlo kabigon nga mahigko hasta magsirom. 22 Ang bisan sin-o ukon bisan ano nga matandog sang mahigko nga tawo mangin mahigko man hasta magsirom.”

Footnotes

  1. 19:2 wala pa magamit sa pag-arado: sa literal, wala pa matakdi sang gota.
  2. 19:13 nagpakatinlo: buot silingon, naghimo sang seremonya nga para mangin takos siya sa Dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors