Add parallel Print Page Options

Ang mga Katungdanan sang mga Pari kag sang mga Levita

18 Nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Ikaw kag ang imo mga anak nga lalaki kag ang imo mga paryente halin sa tribo ni Levi amo ang responsable sa sala nga inyo mahimo sa inyo pag-alagad sa balaan nga Tolda. Pero ikaw lang kag ang imo mga anak ang responsable sa sala nga inyo mahimo nga may kaangtanan sa inyo pagkapari. Kon mag-alagad ka kag ang imo mga anak sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, pabuliga ninyo ang inyo mga paryente halin sa tribo ni Levi. Magaobra sila sa idalom sang imo pagdumala, kag himuon nila ang tanan nila nga buluhaton sa Tolda, pero indi sila dapat magtandog sa balaan nga mga kagamitan sang Tolda ukon sa halaran, kay kon himuon nila ina magakalamatay sila pati kamo. Magbulig sila sa imo, kag responsibilidad nila ang pag-atipan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang paghimo sang tanan nga buluhaton sini. Dapat wala sing bisan sin-o nga magbulig sa inyo nga indi kaliwat ni Levi.

“Ikaw kag ang imo mga anak ang responsable sa pag-atipan sang Balaan nga Lugar kag sang halaran, agod indi ako maakig liwat sa mga Israelinhon. Ako mismo ang nagpili sang imo kapareho nga mga kaliwat ni Levi halin sa mga Israelinhon agod mangin imo kabulig. Gindedikar sila sa akon sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Pero ikaw lang kag ang imo mga anak ang makaalagad bilang mga pari. Kamo lang ang makahimo sang mga buluhaton nga may kaangtanan sa halaran kag sa Labing Balaan nga Lugar. Regalo ko sa inyo ang inyo pagkapari. Ang bisan sin-o nga maghimo sini nga indi pari pagapatyon.”

Ang mga Halad para sa mga Pari kag mga Levita

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Ako mismo ang nagpili sa imo nga magdumala sa balaan nga mga halad nga ginahalad sang mga Israelinhon sa akon. Ginahatag ko ini sa imo kag sa imo mga anak bilang bahin ninyo hasta san-o. May ara kamo sang parte sa sining balaan nga mga halad nga wala ginasunog, nga ginahalad sang mga tawo sa akon bilang balaan nga mga halad. Lakip sa sini nga mga halad amo ang halad nga regalo, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga bayad sa sala. Amo ini ang imo parte kag sang imo mga anak. 10 Kauna ninyo ini sa balaan gid nga lugar.[a] Kinahanglan nga mga lalaki lang ang magkaon sini kag kabiga ninyo ini nga balaan. 11 Ang iban pa gid nga mga halad sang mga Israelinhon nga ginabayaw sa halaran para man sa inyo. Ginahatag ko ini sa imo kag sa imo mga kaliwat bilang inyo bahin hasta san-o. Makakaon sini ang bisan sin-o sa imo pamilya nga ginakabig nga matinlo. 12 Ginahatag ko man sa inyo ang maayo nga mga produkto nga ginahalad sang mga Israelinhon halin sa ila nahauna nga patubas: lana, duga sang ubas, kag uyas. 13 Huo, mangin inyo ang tanan nga produkto nga ila ginahalad sa akon halin sa nahauna nga patubas sang ila duta. Makakaon sini ang bisan sin-o sa imo pamilya nga ginakabig nga matinlo.

14 “Ang tanan nga butang sa Israel nga ginhalad sa akon sing bug-os[b] mangin inyo. 15 Ang tanan nga kamagulangan nga lalaki, tawo man ukon sapat, nga ginahalad sa akon mangin inyo man. Pero kinahanglan nga ipagawad ninyo sa manughalad ang kamagulangan nga mga anak nga lalaki kag ang mga kamagulangan nga mga sapat nga ginakabig nga mahigko. 16 Ipagawad ninyo ini kon isa na ka bulan ang edad, kag kinahanglan nga ipagawad ninyo ini sa bili nga lima ka bilog nga pilak, suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. 17 Pero indi ninyo pag-ipagawad ang kamagulangan nga turo nga baka, karnero ukon kanding kay akon na ini. Ihawon ninyo ini kag iwisik ang dugo sa halaran kag sunuga ang mga tambok bilang halad nga paagi sa kalayo.[c] Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa akon. 18 Inyo ang karne sini, subong nga ang dughan kag ang tuo nga paa sang halad nga ginabayaw inyo man. 19 Huo, ginahatag ko sa inyo ining tanan nga balaan nga mga halad nga ginabayaw sang mga Israelinhon sa akon. Para ini sa imo kag sa imo mga kaliwat bilang inyo bahin hasta san-o. Ining kasugtanan ko sa imo kag sa imo mga kaliwat indi maliwat hasta san-o.”[d]

20 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Aaron, “Kamo nga mga pari wala sing may mapanubli nga duta sa Israel, kay ako mismo ang maghatag sang inyo mga kinahanglanon.

21 “Kon parte sa mga Levita, bayaran ko sila sa ila nga serbisyo sa Tolda. Ihatag ko sa ila ang tanan nga ikanapulo nga ihatag sang mga Israelinhon bilang parte nila. 22 Sugod subong, wala sing iban nga Israelinhon nga magpalapit sa Tolda nga Ginapakigkitaan luwas lang sa mga pari kag sa mga Levita, kay kon magpalapit sila, magapanabat sila sa ila nga sala kag mapatay. 23 Ang mga Levita amo ang responsable sa mga buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag magapanabat sila sa ila mahimo nga sala kontra sini. Ini nga pagsulundan dapat tumanon hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ang mga Levita wala sing may mapanubli nga duta sa Israel. 24 Sa baylo, ihatag ko sa ila bilang parte nila ang mga ikanapulo nga ihatag sang mga Israelinhon bilang halad nila sa akon. Amo gani nga nagsiling ako nga ang mga Levita wala sing may mapanubli nga duta sa Israel.”

25 Ginsugo sang Ginoo si Moises 26 nga ihambal niya ini sa mga Levita: “Kon mabaton ninyo halin sa mga Israelinhon ang ikanapulo nga ihatag ko sa inyo bilang parte ninyo, kinahanglan nga maghatag man kamo sang inyo ikanapulo halin sa amo nga ikanapulo bilang halad sa akon. 27 Kabigon ko ini bilang halad ninyo halin sa mga patubas, nga daw sa naghalad kamo sang uyas halin sa linasan ukon bino halin sa pulugaan sang ubas. 28 Sa sini nga paagi makahatag man kamo sang halad sa akon halin sa tanan nga ikanapulo nga inyo mabaton halin sa mga Israelinhon. Kag ang akon parte, nga amo ang ikanapulo sini, ihatag ninyo kay Aaron nga pari. 29 Kinahanglan nga ang akon parte amo ang pinakamaayo nga parte sang tanan nga ihatag sa inyo. 30 Kon mahalad na ninyo ini, kabigon ko ini bilang halad ninyo halin sa linasan ukon pulugaan sang ubas. 31 Puwede ninyo kaunon sang inyo pamilya ang inyo parte bisan diin nga lugar, kay ina ang inyo suweldo sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 32 Indi kamo makasala sa inyo pagkaon sini kon nahalad na ninyo ang pinakamaayo nga parte sa Ginoo. Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo madagtaan ang balaan nga mga halad sang mga Israelinhon paagi sa pagkaon sang inyo parte nga wala pa ninyo mahatag ang akon parte, agod indi kamo mapatay.”

Footnotes

  1. 18:10 sa balaan gid nga lugar: ukon, bilang balaan gid nga halad.
  2. 18:14 ginhalad sa akon sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga butang nga ginhalad sa Ginoo nga indi na gid mabawi kag mangin iya na sang mga pari hasta san-o. Kon kaisa ginalaglag ini.
  3. 18:17 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.
  4. 18:19 Ining kasugtanan… indi maliwat hasta san-o: sa literal, Ini wala sing katapusan nga kasugtanan nga asin para sa imo kag sa imo mga kaliwat.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors