Add parallel Print Page Options

Ang mga Trumpeta nga Pilak

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magpahimo ka sang duha ka trumpeta nga pilak kag gamiton mo ini sa pagtipon sa katilingban kag sa pagpreparar sa ila sa paglakat. Kon patunugon na gani sing dungan ining duha ka trumpeta, magtipon ang bug-os nga katilingban sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Kon isa lang ang patunugon, ang mga pangulo lang sang kada tribo ang magtipon sa imo atubangan. Kon patunugon gani ang trumpeta sa pagpreparar sa mga tawo sa paglakat, ang mga tribo sa sidlangan dampi sang Tolda amo ang una nga maglakat. Kon patunugon gani ang trumpeta sa ikaduha nga beses, ang tribo naman sa bagatnan dampi sang Tolda ang maglakat. Ini nga pagpatunog amo ang tanda sang ila paglakat. Pero lain ang pagpatunog sang trumpeta kon magpatipon sa ila.

“Ang mga kaliwat lang ni Aaron nga mga pari ang magpatunog sang mga trumpeta. Ini nga pagsulundan dapat ninyo tumanon kag sang inyo mga kaliwat hasta san-o.

“Kon ara na kamo sa inyo duta, kag magpakig-away kamo kontra sa inyo mga kaaway nga nagapigos sa inyo, patunuga ninyo ang mga trumpeta agod ako, ang Ginoo nga inyo Dios, magadumdom sa inyo kag magaluwas sa inyo sa inyo mga kaaway. 10 Kag sa tion sang inyo pagkinalipay—sa inyo pagsaulog sang piesta sa mga natalana nga tion pati na sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan[a]—patunugon man ninyo ang mga trumpeta kon maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog kag halad nga para sa maayo nga relasyon. Ini nga mga trumpeta magapadumdom sa akon nga inyo Dios sang akon kasugtanan sa inyo. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.”

Naghalin ang mga Israelinhon sa Sinai

11 Sang ika-20 nga adlaw sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpaibabaw ang panganod halin sa Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan. 12 Dayon naghalin ang mga Israelinhon sa kamingawan sang Sinai kag nagpanglakaton sila nga nagabalhin-balhin sang lugar, hasta nga nagpundo ang panganod sa kamingawan sang Paran. 13 Amo ini ang nahauna nga tion nga naglakat sila suno sa sugo sang Ginoo paagi kay Moises. 14 Ang nahauna nga grupo sang mga tribo nga naglakat dala ang ila bandera amo ang grupo nga ginapangunahan sang tribo ni Juda. Ang pangulo sang tribo ni Juda amo si Nashon nga anak ni Aminadab. 15 Ang pangulo sang tribo ni Isacar amo si Netanel nga anak ni Zuar, 16 kag ang pangulo sang tribo ni Zebulun amo si Eliab nga anak ni Helon.

17 Pagkatapos nga nabungkag ang Tolda nga Simbahan, gindala ini sang mga kaliwat ni Gershon kag sang mga kaliwat ni Merari, kag nagsunod sila sa paglakat.

18 Ang sunod nga grupo nga naglakat dala ang ila bandera amo ang grupo nga ginapangunahan sang tribo ni Reuben. Ang pangulo sang tribo ni Reuben amo si Elizur nga anak ni Shedeur. 19 Ang pangulo sang tribo ni Simeon amo si Shelumiel nga anak ni Zurishadai, 20 kag ang pangulo sang tribo ni Gad amo si Eliasaf nga anak ni Deuel.

21 Dayon ang sunod nga naglakat amo ang mga kaliwat ni Kohat nga nagadala sang balaan nga mga kagamitan sang Tolda nga Simbahan. Kinahanglan naplastar na ang Tolda antes sila mag-abot sa madason nga lugar nga ila kampuhan.

22 Ang sunod nga grupo nga naglakat dala ang ila bandera amo ang grupo nga ginapangunahan sang tribo ni Efraim. Ang pangulo sang tribo ni Efraim amo si Elishama nga anak ni Amihud. 23 Ang pangulo sang tribo ni Manase amo si Gamaliel nga anak ni Padazur, 24 kag ang pangulo sang tribo ni Benjamin amo si Abidan nga anak ni Gideoni.

25 Ang katapusan nga grupo nga naglakat dala ang ila bandera amo ang grupo nga ginapangunahan sang tribo ni Dan. Sila ang mga guwardya sa likod sang tanan nga grupo. Ang pangulo sang tribo ni Dan amo si Ahiezer nga anak ni Amishadai. 26 Ang pangulo sang tribo ni Asher amo si Pagiel nga anak ni Ocran, 27 kag ang pangulo sang tribo ni Naftali amo si Ahira nga anak ni Enan.

28 Amo ato ang pagpasunod sa mga tribo sang Israel nga naglakat sing grupo-grupo.

29 Karon, nagsiling si Moises kay Hobab nga iya bayaw nga anak ni Reuel nga Midianhon, “Malakat na kami sa lugar nga ginsiling sang Ginoo nga ihatag niya sa amon. Gani upod ka sa amon kag indi ka namon pagpabay-an, kay nagpromisa ang Ginoo nga pakamaayuhon niya ang Israel.” 30 Pero nagsabat si Hobab, “Indi ko. Mabalik ako sa akon lugar kag sa akon mga kasimanwa.” 31 Nagsiling si Moises, “Kon mahimo indi kami pagbayai. Ikaw ang nakahibalo kon diin ang maayo nga lugar sa kamingawan nga amon kampuhan. Ikaw ang maggiya sa amon. 32 Kon maupod ka sa amon partihan ka namon sang tanan nga pagpakamaayo nga ihatag sang Ginoo sa amon.”

33 Gani naghalin sila sa bukid sang Ginoo kag naglakat sing tatlo ka adlaw. Nagauna permi sa ila ang Kahon sang Kasugtanan sa pagpangita sang lugar nga ila mapahuwayan. 34 Sa adlaw, ang panganod sang Ginoo ara sa ila ibabaw kon maglakat sila. 35 Kada tion nga dal-on na ang Kahon sang Kasugtanan nagasiling si Moises, “Sige lakat na, Ginoo, laptaha ang imo mga kaaway. Kabay pa nga magpalalagyo sila.” 36 Kag kon magpundo na gani ang Kahon sang Kasugtanan, nagasiling si Moises, “Balik na diri, Ginoo, sa katawhan sang Israel nga madamo gid.”

Footnotes

  1. 10:10 Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors