Add parallel Print Page Options

Thiếu nữ mơ mộng

Ban đêm trên giường tôi,
    Tôi tìm người tôi yêu;
Tôi tìm anh ấy nhưng không thấy.
Tôi thức dậy đi vòng quanh thành,
    tìm người yêu tôi nơi đường phố và công viên.
    Tôi tìm người tôi yêu, nhưng không gặp.
Các lính tuần canh thành phố gặp tôi,
    tôi liền hỏi, “Các anh có thấy người yêu tôi ở đâu không?”
Vừa khi tôi rời họ,
    thì tôi gặp người yêu tôi.
Tôi ôm chầm lấy anh, không chịu buông ra
    cho đến khi tôi đưa anh ấy về nhà mẹ tôi,
    vào phòng nơi tôi sinh ra [a].

Thiếu nữ nói với bạn

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi,
    hãy hứa với tôi bên cạnh con sơn dương hay nai tơ rằng
    đừng đánh thức hay khiêu khích tình yêu cho đến khi nó sẵn sàng.
Người nữ bước ra khỏi sa mạc [b] giữa đám người đông đảo là ai?
    Người nào thơm phức mùi mộc dược, trầm hương và hương liệu khác?

Nầy, đó là kiệu của Sô-lô-môn có sáu mươi binh sĩ hầu quanh,
    những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Ít-ra-en.
Các binh sĩ đó đều cầm gươm,
    đã được huấn luyện để chiến đấu.
Mỗi người đeo gươm nơi hông
    và sẵn sàng đối phó với mối nguy hiểm ban đêm.

Vua Sô-lô-môn làm một cái giường cho mình
    bằng gỗ cây hương nam Li-băng.
10 Vua đóng các cột bằng bạc
    và các cây tréo bằng vàng.
Chỗ ngồi bọc vải tím
    mà các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem đã dệt bằng tình yêu.

11 Các thiếu nữ Giê-ru-ra-lem ơi,
    hãy ra mà xem vua Sô-lô-môn.
    Vua đang đội mão triều [c] mà mẹ ông đặt trên đầu ông trong ngày cưới,
    khi lòng vua vui mừng hớn hở.

Footnotes

  1. Nhã Ca 3:4 nơi tôi sinh ra Hay “nơi tôi được dưỡng dục.” Xem 8:2.
  2. Nhã Ca 3:6 Người nữ bước ra khỏi sa mạc Xem 8:5.
  3. Nhã Ca 3:11 mão triều Có thể đây là vòng hoa mà chàng rể đội lúc đám cưới.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors