Add parallel Print Page Options

Ginbalabagan ang Pagpatindog sang Pader

Sang mabalitaan ni Sanbalat nga ginapatindog namon liwat ang pader, naakig gid siya kag ginyaguta niya kami nga mga Judio. Sa atubangan sang iya mga kaupod kag sang mga soldado sang Samaria, nagsiling siya, “Ano bala ang ginahimo sining makaluluoy nga mga Judio? Nagahunahuna bala sila nga sa isa lang ka adlaw mapatindog nila liwat ang mga pader sang Jerusalem kag makahalad sila liwat? Abi siguro nila magamit pa nila ang mga nasunog kag nadugmok nga mga bato sang pader!” Nagsiling man si Tobia nga Ammonhon nga ara sa tupad ni Sanbalat, “Bisan maila nga ido[a] lang ang magtaklas sa sina nga pader marumpag na ina!”

Dayon nagpangamuyo ako, “O Dios namon, pamatii kami kay ginatamay kami. Matabo kuntani sa ila ang ila mga insulto sa amon. Kabay pa nga bihagon sila sa iban nga lugar. Indi gid sila pagpatawara tungod kay gin-insulto[b] nila ikaw sa atubangan namon nga mga nagaobra sang pader.”

Padayon ang amon pag-obra hasta nga katunga na sang kataason sang pader ang amon napatindog, kay ang mga tawo nag-obra gid sing tudo. Pero sang mabalitaan nila ni Sanbalat, Tobia, kag sang mga Arabo, mga Ammonhon kag mga taga-Ashdod nga padayon ang pagpatindog sang pader sang Jerusalem kag ang mga buho sini natabunan na, naakig gid sila. Nagplano sila tanan nga salakayon nila ang Jerusalem agod gamuhon kami. Pero nagpangamuyo kami sa amon Dios kag nagbutang sang mga guwardya adlaw-gab-i, agod protektaran ang amon kaugalingon.

10 Karon, nagsiling ang mga taga-Juda, “Ginakapoy na kami sa pag-obra. Kadamo pa sang mga nagkalatiphag nga parte sang pader nga halakuton, gani indi namon ini masarangan nga tapuson.”

11 Sa pihak nga bahin, nagsiling ang amon mga kaaway, “Kibuton lang naton sila nga ara na kita sa ila lugar. Dayon pamatyon naton sila, kag mauntat na ang ila pag-obra.”

12 Ang mga Judio nga nagaestar malapit sa ila permi nagabalita sa amon sang ila plano nga pagsalakay.[c] 13 Gani nagbutang ako sang mga tawo sa pagguwardya sa pinakamanubo nga mga parte sang pader nga madali lang sudlon. Ginpaguwardya ko sila didto nga nagrupo sa kada pamilya, kag may mga armas sila nga mga espada, bangkaw, kag pana. 14 Kag samtang ginahunahuna ko ang situasyon, ginpatawag ko ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang mga pumuluyo, kag ginsilingan, “Indi kamo magkahadlok sa mga kaaway. Dumdumon lang naton ang makagagahom kag makatilingala nga Ginoo. Magpakig-away kita para maluwas naton ang aton mga paryente, mga anak, mga asawa, kag mga balay.”

15 Sang nabalitaan sang amon mga kaaway nga nahibaluan namon ang ila plano sa pagsalakay sa amon, kag nareyalisar nila nga gin-guba sang Dios ang ila plano, nagbalik kami tanan sa amon obra sa pader. 16 Pero halin sadto nga adlaw, katunga lang sang akon mga tinawo ang nagaobra sang pader, kay ang katunga nagaguwardya nga may mga bangkaw, taming, pana, kag panagang sa dughan. Ang mga opisyal nagatindog sa likod sang katawhan sang Juda 17 nga nagaobra sang pader. Samtang nagaobra sila, ang isa ka kamot nagakapot sang gamit pang-obra kag ang isa ka kamot nagabitbit sang armas, 18 kag nagataklos pa sila sang espada. Ang manugpatunog sang budyong ara sa akon tupad.

19 Nagsiling ako sa mga pangulo, mga opisyal, kag sa mga pumuluyo, “Malapad ang aton ginaobra kag nagalayuanay kita sa pader, 20 gani kon mabatian ninyo ang tunog sang budyong, magtipon kamo diri sa akon. Ang aton Dios amo ang magpakig-away para sa aton.”

21 Gani padayon ang amon pag-obra halin sa kaagahon hasta magsirom, kag ang katunga sang mga tawo nagaguwardya nga armado. 22 Sadto nga tion, nagsiling man ako sa mga tawo nga nagaestar sa guwa sang Jerusalem nga sila kag ang ila mga suluguon magsulod sa siyudad kon gab-i agod makaguwardya sila, kag pagkaaga makaobra naman sila. 23 Tungod nga sige ang amon bantay, ako kag ang akon mga paryente, mga tinawo, kag mga guwardya wala na nag-ilis sang amon mga bayo. Kag bisan magkadto sa tubig dala namon ang amon mga armas.[d]

Footnotes

  1. 4:3 maila nga ido: Sa English, fox.
  2. 4:5 gin-insulto: ukon, ginpaakig.
  3. 4:12 sang ila plano nga pagsalakay: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 4:23 kag bisan… armas: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors