Add parallel Print Page Options

Khốn khó cho Ni-ni-ve

Khốn cho thành đã giết nhiều người.
    Nó đầy dẫy lời dối gạt
    và của cải cướp được từ các nước khác.
Lúc nào nó cũng giết người.
Hãy nghe tiếng roi quất vun vút của nó,
    và tiếng bánh xe chạy rầm rập.
Hãy nghe tiếng vó ngựa phi
    và tiếng quân xa nhún nhảy từng nhịp!
Ngựa đang phi nhanh,
    các lưỡi gươm sáng loáng,
    các lưỡi giáo bóng lộn!
Nhiều người ngã chết;
    Thây chất thành đống,
    đếm không hết.
Người ta đi đâu cũng vấp phải xác chết.
Thành phố đó như con điếm;
    thật hấp dẫn và ưa thích ma thuật.
Nó dùng thuật điếm đàng và bùa ếm của nó
    để bắt các dân làm nô lệ.

CHÚA Toàn Năng phán,
    “Hỡi Ni-ni-ve! Ta nghịch ngươi!”
“Ta sẽ vén áo [a] lên phủ mặt ngươi
    để cho các dân thấy sự trần truồng ngươi
    và các nước nhìn sự hổ nhục ngươi.
Ta sẽ ném rác vào mặt ngươi
    khiến ngươi thành trò hề.
Ta sẽ khiến mọi người chăm chăm nhìn ngươi.
Ai thấy ngươi cũng bỏ chạy và nói,
    ‘Ni-ni-ve điêu tàn rồi.
Ai mà than khóc cho nó?’
Hỡi Ni-ni-ve,
    ta tìm đâu ra người để an ủi ngươi?”

Ngươi chẳng khá gì hơn Thê-be [b],
    nó ngồi cạnh sông Nin,
    chung quanh có nước phủ.
Sông đó là hàng rào bảo vệ nó;
    nước là vách bao quanh nó.
Cút và Ai-cập đã ban cho nó sức mạnh vô song;
Dân Bút và Li-bi yểm trợ nó.
10 Nhưng Thê-be bị bắt cầm tù.
    Con cái nó bị đánh chết
    ở mỗi góc đường.
Người ta bắt thăm để lấy những kẻ chức tước của nó,
    và tất cả những lãnh tụ nó đều bị xiềng.

11 Hỡi Ni-ni-ve, ngươi cũng sẽ bị say rượu.
Ngươi sẽ trốn tránh;
    kiếm chỗ an toàn núp khỏi kẻ thù.
12 Tất cả những tuyến phòng thủ ngươi
    như cây vả đầy trái chín.
Khi rung cây, thì trái rơi vào miệng kẻ ăn.
13 Hãy nhìn các binh sĩ ngươi.
    Chúng nó toàn là đàn bà!
Các cổng của xứ ngươi mở toang
    đón tiếp quân thù;
    lửa đã thiêu đốt các thanh chận cổng.

14 Hãy trữ nước cho đủ
    trước khi cuộc chiến tranh dai dẳng bắt đầu.
Hãy củng cố tuyến phòng thủ!
    Hãy kiếm bùn, trộn đất sét, làm gạch!
15 Lửa sẽ thiêu đốt ngươi ở đó.
Gươm sẽ giết ngươi;
    như cào cào cắn phá mùa màng,
    chiến tranh sẽ hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
Hãy gia tăng dân số như châu chấu;
    Hãy gia tăng dân số
    như cào cào hàng đàn hàng lũ!
16 Các lái buôn ngươi
    đông hơn sao trên trời,
nhưng chúng bóc lột đất đai
    và biến đi như cào cào.
17 Các lính canh ngươi như cào cào.
    Các sĩ quan ngươi như bầy châu chấu
    bám vào vách trong một ngày lạnh giá.
Khi mặt rời mọc lên chúng liền bay mất,
    chẳng ai biết chúng bay đi đâu.
18 Hỡi vua A-xy-ri,
    các quan cai trị ngươi đang mê ngủ;
    các kẻ chức tước ngươi đang nằm nghỉ.
Dân cư ngươi đang bị phân tán
    trên các núi,
Không ai mang họ trở về.
19 Không có gì chữa lành vết thương ngươi được;
    vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
Ai nghe những chuyện ấy
    cũng sẽ sung sướng vỗ tay.
Vì ai nấy đều đã nếm
    sự tàn bạo vô song của ngươi.

Footnotes

  1. Na-hum 3:5 vén áo Đây là một lối chơi chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ. Cụm từ nầy cũng có nghĩa là “tiêu diệt một xứ và đày dân chúng sang các nước khác.”
  2. Na-hum 3:8 Thê-be Một thành phố lớn ở Ai-cập. Thành phố nầy bị quân A-xy-ri tiêu hủy vào năm 663 trước Công nguyên.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors