Add parallel Print Page Options

12 Dumduma ang imo Manunuga samtang bataon ka pa, sa wala pa mag-abot ang mga tion sang kalisod nga magasiling ka, “Wala ako nalipay sa akon kabuhi.” Dumduma siya sa wala pa magdulom sa imo ang kasanag sang adlaw, bulan kag mga bituon, kag sa wala pa magdulom sa imo ang imo palibot nga daw sa nadulman permi sang gal-om. Magaabot ang adlaw nga ang imo mga butkon[a] magakulurog kag ang imo mga tiil[b] magaluya. Ang imo mga ngipon[c] indi na makausang tungod kay pila na lang ini ka bilog, kag ang imo mga mata[d] indi na makakita sing maayo. Ang imo mga dulunggan[e] indi na kaayo makabati, bisan sang gahod sang galingan ukon huni sang mga pispis ukon sang sunata. Mahadlok ka na magsaka sa mataas nga lugar ukon maglakat-lakat sa karsada. Magaputi na ang imo mga buhok kag madula ang imo kapagros kag mga handom. Sa ulihi magakadto ka sa lugar nga imo puy-an sa wala sing katapusan, kag madamo ang magapangasubo para sa imo sa mga karsada.

Gani dumduma ang Dios sa wala ka pa mapatay, sa wala pa mabugto ang kadena nga pilak kag mabuka ang suludlan nga bulawan, ukon sa wala pa mabugto ang higot sang tibod nga ginatimba sa bubon, kag mawasak ang tibod. Magabalik ka sa duta nga amo ang imo ginhalinan, kag ang imo espiritu[f] magabalik sa Dios nga amo ang naghatag sini.

Ako nga manugwali[g] nagasiling, “Wala gid sing pulos! Wala gid sing pulos ang tanan!”

Tahura kag Tumana ang Dios

Wala labot nga maalamon ang amo nga manugwali, ginatudluan man niya ang mga tawo parte sa iya nahibaluan. Gintun-an niya sing maayo ang madamo nga mga hulubaton nga iya ginplastar diri. 10 Gintinguhaan niya nga magamit ang ensakto nga mga pulong, kag ang iya mga ginsulat diri husto kag matuod. 11 Ang mga pulong sang maalamon nga tawo pareho sa taliwis nga baston nga ginagamit sa pagtuytoy sa mga sapat, kag pareho man ini sang lansang nga nagadulot sing maayo. Ginhatag ini sang isa ka Manugbantay.

12 Anak, mag-andam ka sa sining isa pa ka butang: Ang pagsulat sang mga libro wala sing katapusan, kag ang sobra nga pagtuon makapakapoy sa imo.

13 Karon nga nabasahan[h] mo ini tanan, amo ini ang akon masiling sa katapusan: Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo, kay amo ini ang katungdanan sang tagsa ka tawo. 14 Kay hukman sang Dios ang tanan ta nga ginahimo, maayo man ukon malain, pati ang mga ginahimo naton sa tago.

Footnotes

  1. 12:3 mga butkon: sa literal, mga manugtipig sang balay.
  2. 12:3 mga tiil: sa literal, mga makusog nga mga tawo.
  3. 12:3 mga ngipon: sa literal, mga babayi nga nagagaling.
  4. 12:3 mga mata: sa literal, mga babayi nga nagapamintana.
  5. 12:4 mga dulunggan: sa literal, mga puwertahan malapit sa karsada.
  6. 12:7 espiritu: ukon, ginhawa. Tan-awa sa Salmo 104:29 kag Job 12:10.
  7. 12:8 manugwali: ukon, manunudlo; ukon, maalamon nga tawo.
  8. 12:13 nabasahan: sa Hebreo, nabatian. Sadto anay nagatuon ang mga Israelinhon sang kasulatan paagi sa pagpamati sa manunudlo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors