Add parallel Print Page Options

Pamati kamo sa ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, “Ipadala ko ang akon mensahero sa pagpreparar sang akon alagyan. Dayon ang Ginoo nga inyo ginapaabot gulpi lang nga magaabot sa iya templo. Magaabot ang ginahandom ninyo nga mensahero nga magapatigayon sang akon kasugtanan.”

2-3 Pero sin-o ang makaantos sa adlaw sang iya pag-abot? Sin-o ang makaagwanta kon magpakita na siya? Kay pareho siya sa kalayo nga nagapapuraw sang metal ukon pareho sang habon nga nagapatinlo. Pagatinluan niya ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi pareho sang pagpuraw sang pilak kag bulawan, agod mangin matarong ang ila kabuhi sa ila paghalad sa Ginoo.[a] Gani malipay na ang Ginoo sa mga halad sang katawhan sang Juda kag Jerusalem, pareho sang una.

Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom sa mga Israelinhon, “Magaabot ako sa paghukom sa inyo. Magasaksi ako gilayon kontra sa mga babaylan, sa mga nagapanginbabayi ukon sa mga nagapanginlalaki, sa mga nagasaksi sang butig, sa mga nagadaya sa suweldo sang ila mga trabahador, sa mga nagapigos sa balo nga mga babayi kag sa mga ilo, kag sa mga nagabaliwala sa kinamatarong sang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo. Himuon ko ini sa inyo nga wala nagatahod sa akon.”

Ang Paghatag sang Ikanapulo

Nagsiling pa ang Ginoo nga Makagagahom, “Ako, ang Ginoo, wala nagabaylo. Gani kamo nga mga kaliwat ni Jacob wala malaglag. Pareho kamo sa inyo mga katigulangan; wala kamo nagasunod kag nagatuman sa akon mga pagsulundan. Karon, magbalik kamo sa akon, ang Ginoo nga Makagagahom, kag magabalik[b] ako sa inyo. Pero nagapamangkot kamo, ‘Paano kami makabalik sa imo?’ Mamangkot man ako sa inyo, mahimo bala sang tawo nga kawatan ako? Daw imposible! Pero kamo, ginakawatan ninyo ako. Kag karon nagapamangkot pa kamo, ‘Paano ka namon ginakawatan?’ Ginakawatan ninyo ako kay wala kamo nagahatag sang inyo ikanapulo[c] kag mga halad. Amo ina nga ginapakamalaot ko ang inyo bug-os nga nasyon. 10 Karon, ginahangkat ko kamo nga tilawan ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. Dal-a ninyo ang inyo bug-os nga ikanapulo sa bodega sang templo agod may pagkaon sa akon templo. Kon himuon ninyo ini, padal-an ko na kamo sang ulan[d] kag hatagan sang sobra-sobra nga pagpakamaayo. 11 Indi ko pagtugutan nga kaunon sang peste ang inyo mga pananom. Kag ang inyo mga ubas indi magkalapulak. 12 Tawgon kamo nga bulahan[e] sang tanan nga nasyon kay maayo ang inyo duta. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

13 Nagsiling pa sa ila ang Ginoo, “Masakit ang inyo ginpanghambal parte sa akon. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Ano bala ang ginhambal namon parte sa imo?’ 14 Nagsiling kamo, ‘Wala sing pulos ang pag-alagad sa Dios. Ano bala ang aton makuha kon tumanon ta ang iya mga ginapatuman sa aton? Kag ano ang aton makuha kon maglakat-lakat kita nga nagapangasubo sa pagpakita sa Ginoo nga Makagagahom nga nagahinulsol kita sa aton mga sala? 15 Makasiling kita nga bulahan pa gani ang bugalon nga mga tawo. Kay sa pagkamatuod, sila nga mga nagahimo sing malain nagauswag. Kag bisan ginatilawan nila ang pasensya sang Dios wala man sila ginasilutan.’ ”

16 Dayon atong mga nagatahod sa Ginoo naghambalanay. Nagpamati sa ila ang Ginoo kag nabatian niya ang ila ginahambalan. Ginsulat ang ila mga ngalan[f] sa libro nga ara sa atubangan sang Ginoo, agod madumduman niya sila nga nagatahod kag nagadumdom permi sa iya.

17 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom parte sa mga tawo nga nagatahod sa iya, “Mangin akon sila espesyal nga katawhan sa adlaw nga magahukom ako. Indi ko sila pagsilutan pareho sang ginahimo sang isa ka amay nga indi magsilot sa iya anak nga nagatuman sa iya. 18 Kag sa liwat makita sang mga tawo ang kinalain sang matarong kag sang malaot, ang kinalain sang nagaalagad sa akon kag sang wala nagaalagad sa akon.”

Footnotes

  1. 3:2-3 agod… Ginoo: ukon, agod magahalad sila sang husto nga mga halad sa Ginoo.
  2. 3:7 magabalik: ukon, magabulig.
  3. 3:8 ikanapulo: Katungdanan sang mga Israelinhon nga maghatag sang ikanapulo sang ila mga patubas kag mga kasapatan sa Ginoo (Lev. 27:30-33; Deu. 14:22-29).
  4. 3:10 padal-an… ulan: sa literal, buksan ko ang mga bintana sang langit. Tan-awa ang kahulugan sini sa Gen. 7:11.
  5. 3:12 bulahan: ukon, ginpakamaayo.
  6. 3:16 mga ngalan: ukon, maayo nga mga binuhatan; ukon, mga ginahambalan parte sa ila nga pagtahod sa Ginoo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors