Add parallel Print Page Options

Ang Silot sa Indi Matinumanon nga mga Pari

1-2 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoo nga Makagagahom sa mga pari, “Amo ini ang akon paandam sa inyo: Kon indi kamo magpamati sa akon, kag indi ninyo paghatagan sang importansya ang pagpadungog sa akon, pakamalauton ko kamo pati ang mga pagpakamaayo nga ginabaton ninyo bilang mga pari.[a] Sa pagkamatuod, ginhimo ko na ini kay wala ninyo paghatagan sang importansya ang pagpadungog sa akon.

“Pamati kamo! Tungod sa inyo pagasilutan ko ang inyo mga kaliwat. Kag laptahon ko sa inyo mga guya ang ipot sang mga sapat nga inyo ginhalad, kag ihaboy man kamo sa halabuyan sang ipot.[b] Dapat mahibaluan ninyo nga ginapaandaman ko kamo sini agod makapadayon ang akon kasugtanan sa inyo katigulangan nga si Levi. Sa akon kasugtanan kay Levi, ginpromisahan ko siya sang kabuhi[c] kag kalinong, basta tahuron niya ako. Kag gintahod niya gani ako. Gintudlo niya ang kamatuoran kag indi ang kabutigan. Maayo ang iya relasyon sa akon kag nagkabuhi siya nga matarong. Kag madamo nga mga tawo ang iya ginbuligan nga indi na magpakasala.

“Sa pagkamatuod, katungdanan ninyo nga mga pari ang pagtudlo sa mga tawo nga mahibaluan nila ang parte sa akon. Kag dapat magpatudlo sila sa inyo kay kamo ang akon mga mensahero. Pero wala ninyo pagsunda ang akon pamaagi. Ang inyo pagpanudlo nagtulod sa madamo nga mga tawo sa pagpakasala. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga ginlapas ninyo ang akon kasugtanan sa inyo katigulangan nga si Levi. Gani gintugutan ko nga tamayon kamo kag pakahuy-an sang tanan nga tawo tungod kay wala ninyo pagsunda ang akon mga pamaagi, kag may ginapaboran pa kamo sa inyo pagpanudlo.”

Indi Matutom ang mga Israelinhon

10 Nagsiling si Malakias sa mga Israelinhon, “Indi bala nga tanan kita may isa lang ka amay?[d] Kag indi bala nga isa lang ka Dios ang nagtuga sa aton? Ti ngaa nagaluib kita sa isa kag isa? Sa sinang ginahimo naton, ginabaliwala naton ang kasugtanan sang Dios sa aton mga katigulangan.

11 “Nagluib ang mga taga-Juda; naghimo sila sang makangilil-ad nga butang sa Jerusalem kag sa bug-os nga nasyon sang Israel. Kay ginhigkuan nila ang templo[e] nga ginahigugma sang Ginoo paagi sa pagpangasawa sang mga babayi nga nagasimba sa iban nga mga dios. 12 Kabay pa nga ang tawo nga nagahimo sini indi na pagkabigon nga sakop sang katawhan sang Israel, pati ang iya mga anak kag mga apo,[f] bisan maghalad pa siya sa Ginoo nga Makagagahom.

13 “Amo pa gid ini ang inyo ginhimo: Nagasagi kamo hibi sing mabaskog sa halaran sang Ginoo kay wala na niya ginasapak ukon ginakalipay ang inyo mga halad. 14 Nagapamangkot kamo kon ngaa wala na niya ginasapak ang inyo mga halad. Ina tungod kay saksi ang Ginoo nga nagluib kamo sa inyo asawa nga inyo ginpakaslan sang bataon pa kamo. Ginlapas ninyo ang inyo kasugtanan sa inyo asawa nga magmatutom kamo sa ila. 15 Indi bala nga gin-isa na kamo sang Ginoo sa lawas kag sa espiritu agod mangin iya kamo?[g] Kag ngaa nga gin-isa niya kamo? Kay gusto niya nga makapamata kamo sang mga kabataan nga diosnon. Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo pagluiban ang inyo asawa nga inyo ginpakaslan sang bataon pa kamo. 16 Kay nagasiling ang Ginoo, ang Dios sang Israel, ‘Indi ko gusto nga magbulagay ang mag-asawa. Kon bulagan sang bana ang iya asawa, ginapintasan niya siya.’

“Gani siguraduhon ninyo nga indi ninyo pagluiban ang inyo asawa.”

Ang Adlaw nga Magasilot ang Dios

17 Nagsiling pa gid si Malakias sa mga Israelinhon, “Ginapatak-an ninyo ang Ginoo sa inyo mga ginahambal. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Ngaa, ano ang amon ginahambal nga natak-an siya?’ Nagahambal kamo nga ang tanan nga nagahimo sang malain maayo sa panulok sang Ginoo kag nalipay siya sa ila. Nagayaguta pa kamo nga nagasiling, ‘Diin na ang Dios sang katarungan?’ ”

Footnotes

  1. 2:1-2 pakamalauton… pari: ukon, pakamalauton ko kamo kag himuon ko nga pagpakamalaot ang bendisyon nga ginahatag ninyo sa mga tawo.
  2. 2:3 ihaboy… ipot: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 2:5 kabuhi: siguro ang buot silingon, maayo ukon/kag malawig nga kabuhi.
  4. 2:10 amay: Siguro ang buot silingon si Abraham. Posible man nga “Amay,” nga ang buot silingon, ang Dios.
  5. 2:11 templo: ukon, pinili nga katawhan.
  6. 2:12 mga anak kag mga apo: Amo ini sa Syriac kag sa Targum, pero sa Hebreo indi klaro.
  7. 2:15 Indi bala… iya kamo?: ukon, Wala sing tawo nga magahimo sina kon ginatuytuyan siya sang Espiritu bisan gamay lang. Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors