Add parallel Print Page Options

Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises parte sa tawo nga naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa pagpangdaya sa iya kapareho parte sa butang nga ginpatago ukon ginbilin sa iya, ukon pagkawat sa sini nga mga butang, ukon pagpanguwarta, ukon pagbutig parte sa butang nga nadula nga wala niya kuno nakita, ukon pagpanumpa sang indi matuod nga wala niya nahimo ang bisan diin sa sini nga mga sala. Kon mapamatud-an nga nakasala siya, kinahanglan nga iuli niya ang iya kinawat, ukon ang iya nakuha paagi sa pagpangdaya, ukon ang mga butang nga ginbilin ukon ginpatago sa iya, ukon ang mga butang nga nadula nga iya nakita, ukon ang bisan ano nga mga butang nga suno sa iya pagpanumpa wala sa iya, pero ang matuod ara. Kinahanglan nga iuli niya ini sa tag-iya nga wala gid sing kulang, kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini sa tag-iya sa adlaw nga maghalad siya sang halad nga bayad sa iya nga sala. Magdala siya sa pari sang isa ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini sa Ginoo bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, matubos ang tawo sa iya nga sala, kag patawaron siya sang Ginoo bisan diin man sa sadto nga mga sala nga iya nahimo.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Ginasunog

8-9 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan parte sa halad nga ginasunog:

Ang ini nga halad kinahanglan nga ibilin sa halaran hasta mag-aga, kag kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran. 10 Isuksok sang pari ang iya pangguwa nga bayo nga linen, pati ang iya pang-idalom nga panapton nga linen nga nagatabon sang iya kinatawo, kag kuhaon niya ang abo sang sini nga halad kag ibutang sa kilid sang halaran. 11 Pagkatapos ilisan niya ang iya bayo kag dal-on niya ang abo sa guwa sang kampo, sa lugar nga ginakabig nga matinlo. 12 Kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon. Kada aga gatungan ini sang pari, kag iplastar niya sing maayo sa kalayo ang halad nga ginasunog. Ilakip man niya sa pagsunog ang mga tambok sang sapat nga ginahalad para sa maayo nga relasyon. 13 Kinahanglan nga padayon gid ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Regalo

14 Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga regalo:

Ang mga pari nga kaliwat ni Aaron amo ang magadala sini sa presensya sang Ginoo didto sa atubangan sang halaran. 15 Buhinan sang pari sing isa ka hakop ining halad nga harina nga may mantika, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa harina. Sunugon niya ini bilang pagdumdom sa Ginoo. Ang kahamot sang sini nga halad makapalipay sa Ginoo. 16-17 Ang nabilin nga harina lutuon kag kaunon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat. Pero lutuon nila ini nga wala sing inugpahabok, kag kaunon nila didto sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. Ginhatag ini sang Ginoo sa ila bilang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo.[a] Ang halad nga regalo balaan gid pareho sang halad sa pagpakatinlo kag sang halad nga bayad sa sala. 18 Ang tanan nga lalaki nga kaliwat ni Aaron makakaon sang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo. Para gid ina sa ila hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, kag magapabilin ini nga pagsulundan hasta san-o. Ang nagauyat sini nga mga halad dapat balaan.

19 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises 20 parte sa halad nga para sa Ginoo nga ihalad ni Aaron sa adlaw nga ordinahan siya bilang pangulo nga pari, kag amo man ang himuon sang iya kaliwat nga magabulos sa iya:

Maghalad siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Halad ini nga regalo nga dapat himuon hasta san-o. Ang katunga sini ihalad niya sa aga kag ang katunga sa sirom. 21 Ang ini nga harina mikslahon sa mantika kag lutuon sa sartin. Kag kon luto na, pihak-pihakon ini kag ihalad sa Ginoo bilang halad nga regalo. Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa iya. 22 Kag kinahanglan nga sunugon ini tanan, kay ini nga halad para sa Ginoo, kag dapat nga tumanon hasta san-o. Dapat himuon ini sang kaliwat ni Aaron nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari. 23 Ang tanan nga halad nga regalo sang pari kinahanglan nga sunugon tanan; indi gid ini pagkaunon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad sa Pagpakatinlo

24 Ginsugo naman sang Ginoo si Moises 25 nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan:

Ang halad sa pagpakatinlo kinahanglan nga ihawon sa presensya sang Ginoo didto sa lugar nga ginaihawan sang halad nga ginasunog. Ang halad sa pagpakatinlo balaan gid nga halad. 26 Ang pari nga maghalad sini kinahanglan nga magkaon sini sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. 27 Ang nagauyat sini nga halad dapat balaan. Ang bayo nga maagsikan sang dugo sang sini nga halad kinahanglan nga labhan sa balaan nga lugar didto sa Tolda. 28 Kinahanglan nga buk-on ang kolon nga ginpabukalan sang amo nga halad, pero kon ginpabukalan ini sa kaldero kiskisan ini nga kaldero kag hugasan sang tubig. 29 Makakaon sini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sang mga pari. Balaan gid ang ini nga halad. 30 Pero kon ang dugo sang sini nga halad gindala sa Balaan nga Lugar, didto sa sulod sang Tolda, agod matubos ang sala sang isa ka tawo, indi gid pagkaunon ang ina nga halad kundi sunugon.

Footnotes

  1. 6:16-17 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors