Add parallel Print Page Options

Kon ang isa ka tawo indi magsugid sa korte parte sa mga butang nga iya nakita ukon nahibaluan, may salabton siya. Kon may ara nga nakatandog sang bisan ano nga butang nga ginakabig nga mahigko, pareho sang patay nga lawas sang mahigko nga mga sapat,[a] nakasala siya kag nangin mahigko siya,[b] bisan wala niya nahibaluan nga nakatandog gali siya. Kon nakatandog siya sang mahigko nga mga butang sang tawo[c] nga wala niya mahibalui, nga tungod sini nangin mahigko siya, nakasala siya kon mahibaluan na niya ini.

Kon ang isa ka tawo nagpanumpa nga pasapayan nga wala niya ginahunahuna, kag bisan maayo man ukon malain ang iya ginsumpa nga himuon, nakasala siya kon mahibaluan na niya ang iya ginhimo.

Kon nahibaluan sang tawo nga nakasala siya sa bisan diin sa sina nga mga butang, kinahanglan nga ituad niya ini. Kag bilang bayad sa sala nga iya nahimo, maghalad siya sa Ginoo sang isa ka babayi nga karnero ukon kanding bilang halad sa pagpakatinlo. Ihalad ini sang pari para matubos siya sa iya nga sala.

Pero kon indi siya makasarang maghalad sang karnero ukon kanding, maghalad na lang siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo bilang bayad niya sa iya nga sala: ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Dal-on niya ini sa pari kag unahon halad sang pari ang halad sa pagpakatinlo. Lubagon sang pari ang liog sini, pero indi lang niya pag-utdon. Kag iwisik-wisik niya ang iban nga dugo sini sa kilid sang halaran, kag ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. Halad ini sa pagpakatinlo. 10 Ihalad man dayon sang pari ang isa pa ka halad nga ginasunog, suno sa paagi sang paghalad sini. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

11 Pero kon indi siya makasarang maghalad sang duha ka pating ukon duha ka tukmo, maghalad na lang siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Kinahanglan nga indi niya ini pagbutangan sang mantika kag insenso kay halad ini sa pagpakatinlo, kag indi halad nga regalo. 12 Dal-on niya ini sa pari kag buhinan ini sang pari sing isa ka hakop bilang pagdumdom sa Ginoo. Ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran upod sa iban pa nga mga halad sa Ginoo nga paagi sa kalayo.[d] Halad ini sa pagpakatinlo. 13 Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa bisan diin sadto nga mga sala nga iya nahimo kag patawaron siya sang Ginoo. Ang nabilin nga halad nga harina iya na sang pari, pareho man sa ginahimo sa halad nga regalo.

Ang Halad nga Bayad sa Sala

14 Naghatag pa gid ang Ginoo sang sini nga mga sugo kay Moises:

15 Kon ang isa ka tawo naglapas sa sugo sang Ginoo tungod kay wala niya mahatag ang butang nga para kuntani sa Ginoo, bisan indi niya hungod, kinahanglan nga maghalad siya sang lalaki nga karnero nga wala sing deperensya bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak[e] ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Halad ini nga bayad sa sala.[f] 16 Kinahanglan nga bayaran niya ang wala niya mahatag para sa Ginoo, kag dugangan pa gid niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Dayon ihatag niya ini tanan sa pari nga amo ang maghalad sang karnero para matubos siya sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

17 Kon ang isa ka tawo naglapas sa sugo sang Ginoo nga wala niya mahibalui, nakasala siya kag may salabton siya sa Ginoo. 18-19 Kon mahibaluan na niya nga nakasala siya, kinahanglan nga magdala siya sa pari sang lalaki nga karnero nga wala sing deperensya, nga ihalad niya bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya sala nga nahimo nga indi hungod kag patawaron siya sang Ginoo.

Footnotes

  1. 5:2 mahigko nga mga sapat: buot silingon, mga sapat nga indi puwede kaunon ukon ihalad sa Ginoo. Tan-awa ang kapitulo 11.
  2. 5:2 nangin mahigko siya: buot silingon, indi siya takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  3. 5:3 mahigko nga mga butang sang tawo: Tan-awa ang kapitulo 12-15.
  4. 5:12 halad sa Ginoo nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  5. 5:15 pilak: sa English, silver.
  6. 5:15 Halad ini nga bayad sa sala: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors