Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagsulundan Parte sa Husto nga Lugar sang Paghalad kag Parte sa Dugo

17 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki kag sa tanan nga Israelinhon:

Ang bisan sin-o sa inyo nga maghalad sang baka, karnero, ukon kanding sa iban nga lugar 4-5 kag indi sa Tolda nga Simbahan (nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan), pareho lang nga nakapatay siya sang tawo, gani indi na ninyo siya pagkabigon nga sakop ninyo. Ginhatag ina nga sugo agod himuon ninyo ang paghalad didto dampi sa puwertahan sang Tolda kag indi sa iban nga lugar. Gani ang inyo halad nga para sa maayo nga relasyon ihatag ninyo sa pari nga amo ang magahalad sini sa Ginoo. Iwisik-wisik sang pari ang dugo sang sapat sa halaran nga para sa Ginoo, nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda. Dayon sunugon niya ang mga tambok sang sapat; ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo. Gani indi na kamo dapat maghalad sa mga demonyo nga sa dagway sang kanding, kay ina makapahilayo sa inyo sa Ginoo. Dapat tumanon ninyo ini hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

Tandaan gid ninyo ini, kamo nga mga Israelinhon kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo:

Ang bisan sin-o sa inyo nga maghalad sang bisan ano nga halad sa iban nga lugar kag indi sa puwertahan dampi sang Tolda, indi na ninyo siya pagkabigon nga sakop ninyo.

10 Ang bisan sin-o sa inyo nga magkaon sang dugo kontrahon sang Ginoo kag indi na ninyo siya pagkabigon nga sakop ninyo. 11 Kay ang kabuhi sang tagsa ka tinuga ara sa iya dugo kag ginsugo kamo sang Ginoo nga gamiton ninyo ini agod matubos kamo sa inyo mga sala, kay ang dugo nga amo ang nagahatag sang kabuhi, amo ang makatubos sa tawo sa iya mga sala. 12 Amo ini ang kabangdanan kon ngaa indi kamo dapat magkaon sang dugo.

13 Ang bisan sin-o sa inyo nga magdakop sang sapat ukon pispis nga puwede kaunon, kinahanglan nga paguwaon niya ang dugo sini kag tabunan sang duta, 14 tungod kay ang kabuhi sang tagsa ka tinuga ara sa iya dugo. Amo gani nga ginhambalan kamo sang Ginoo nga indi kamo magkaon sang dugo sang bisan ano nga tinuga; kag ang bisan sin-o nga magkaon indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.

15 Ang bisan sin-o sa inyo nga magkaon sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 16 Kon indi siya maglaba sang iya bayo kag indi siya magpaligo, may salabton siya.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors