Add parallel Print Page Options

Ang mga Nagaguwa sa Lawas sang Tawo nga Ginakabig nga Mahigko

15 Ginsugo sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may nagaguwa sa kinatawo sang isa ka lalaki tungod sa iya balatian, inang nagaguwa sa iya ginakabig nga mahigko. Kag bisan nagapadayon ini sa pagtulo ukon wala, kabigon gihapon siya nga mahigko. Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan mangin mahigko. 5-7 Kag ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ukon sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo,[a] pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

Ang bisan sin-o nga maduplaan sang sini nga tawo, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 9-10 Ang bisan ano nga mapungkuan sang sini nga tawo, pareho sang ginapungkuan kon magsakay sa kabayo, mangin mahigko. Ang makatandog sang sini nga butang kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

11 Ang bisan sin-o nga matandog sang sini nga tawo nga wala pa makapanghugas sang iya kamot, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 12 Ang kolon nga matandog sang sini nga tawo kinahanglan nga buk-on, kag ang bisan ano nga butang nga hinimo halin sa kahoy nga iya matandog kinahanglan nga hugasan.

13-15 Kon mag-ayo na ini nga tawo sa iya nga balatian, maghulat pa siya sang pito ka adlaw. Dayon labhan niya ang iya bayo kag magpaligo sang tubig nga halin sa tuburan. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon ihatag niya ini sa pari nga amo ang maghalad sini. Ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang sadto nga tawo tungod sa nagaguwa sa iya kinatawo, kag mangin matinlo na siya.

16 Kon ang isa ka lalaki naguwaan sang semilya, kinahanglan nga magpaligo siya, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 17 Ang bisan ano nga panapton ukon butang nga hinimo halin sa panit nga natuluan sang semilya kinahanglan nga labhan, pero kabigon pa ini nga mahigko hasta magsirom. 18 Kon maghulid ang lalaki kag babayi, kag maguwaan sang semilya ang lalaki, kinahanglan nga magpaligo sila nga duha, pero kabigon pa sila nga mahigko hasta magsirom.

19 Kon ara ang pamulanon sang isa ka babayi, kabigon siya nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan sin-o nga magtandog sa iya kabigon man nga mahigko hasta magsirom. 20 Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan nga ara ang iya pamulanon, mangin mahigko. 21-23 Ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

24 Kon maghulid ang lalaki sa babayi nga ara ang iya pamulanon, kabigon ang lalaki nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan ano nga iya mahigdaan mangin mahigko man.

25 Kon ang isa ka babayi ginapangguwaan sang dugo sa sulod sang pila ka adlaw nga wala pa ang iya pamulanon ukon tapos na, kabigon siya nga mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. Kabigon siya nga mahigko samtang ginapangguwaan siya sang dugo. 26 Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan samtang ginapangguwaan pa siya sang dugo mangin mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. 27 Kag ang bisan sin-o nga makatandog sadto mangin mahigko. Kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

28-30 Kon nag-ayo na ang babayi sa sadtong pagpangguwa sang dugo sa iya, maghulat siya sang pito ka adlaw. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Ihalad sang pari ang isa bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang babayi tungod sa pagpangguwa sang dugo sa iya, kag mangin matinlo na siya.

31 Ginhambalan sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga paandaman gid ang mga Israelinhon parte sa mga butang nga makapahigko sa ila, agod indi sila mapatay kon magkadto sila sa Tolda sang Ginoo, nga ara sa tunga sang kampo.

32-33 Amo ato ang mga pagsulundan parte sa lalaki nga naguwaan sang semilya ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa iya balatian, kag parte sa babayi nga ara ang iya pamulanon ukon ginapangguwaan sang dugo nga wala pa ang iya pamulanon, kag parte sa lalaki nga nagahulid sa babayi nga ginakabig nga mahigko.[b]

Footnotes

  1. 15:5-7 Tan-awa ang isa sa mga footnote sa 11:24-28.
  2. 15:32-33 babayi nga ginakabig nga mahigko: buot silingon, babayi nga indi takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors